Hybride onderwijs

Binnen Psychodidact wordt het onderwijs op verschillende manieren aangeboden. Afhankelijk van wat een training of module vraagt, wordt de best passende vorm of combinatie van vormen gekozen.

Klassikaal

Tijdens klassikale lessen zijn zowel de docent als alle studenten op onze studielocatie aanwezig. In het Psychodidact gebouw beschikken wij over verschillende lokalen en oefenruimtes, die voor verschillende groepsgroottes kunnen worden ingedeeld. Er wordt gewerkt aan grote tafels in groepsverband of aan individuele lessenaars (bijvoorbeeld in coronatijd).

School- en thuisklas

Eén groep verdeeld in een schoolklas en een thuisklas die gelijktijdig les krijgen. De docent is aanwezig in de schoolklas. Geavanceerde apparatuur zorgt ervoor dat zowel de studenten op school als de studenten thuis een directe interactie hebben met de docent en met elkaar.

Livestream

Tijdens livestream geeft een docent les vanuit de Psychodidact studio. Studenten volgen de training vanuit de thuissituatie of eigen werkplek op het moment van de uitzending. Via een interactief platform kunnen docent en studenten elkaar zien en horen en kan er in verschillende kamers onder begeleiding worden geoefend. Daardoor ontstaat een volwaardige interactie.

Videocollege

Videocolleges zijn vooraf opgenomen en kunnen door de student op ieder willekeurig moment en op iedere willekeurige plek worden gestart, gestopt en hervat. Er vindt geen live interactie plaats tussen docent en student.

Zelfstudie

In eigen setting en eigen tempo nemen studenten de lesstof tot zich. De docent biedt online begeleiding door ingestuurde huiswerkopgaven van correcties en feedback te voorzien.

Les in tijden van Corona

Psychodidact neemt haar verantwoordelijkheid in tijden van Corona. Dat betekent dat we op de studielocatie tijdens klassikale lessen wanneer nodig maatregelen zullen treffen om de veiligheid te borgen. Als de richtlijnen daarom vragen – zoals tijdens een strenge lockdown – wordt vorm 1 (klassikaal) en vorm 2 (school- en thuisklas) omgezet naar vorm 3 (livestream).

Als klassikaal les wel doorgang vindt, maar u bijvoorbeeld door een positieve coronatest niet aanwezig kunt zijn, kunt u gebruik maken van de thuisklasfaciliteiten. Geavanceerde techniek zorgt ervoor dat u vanaf een externe plek kan kijken en luisteren. Zo hoeft u geen enkele les te missen.