Hybride onderwijs

Psychodidact gaat binnen haar opleidingen voor hybride onderwijs. Afhankelijk van wat een training of module vraagt wordt de best passende onderwijsvorm of combinatie van vormen gekozen.

BASIC

BASIC

In de opleiding Stressmanagement CCC BASIC legt u de basis voor zowel coachen, counselen als conflictbemiddelen. U ontwikkelt een goed zelfreflecterend vermogen en leert methodieken die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut

PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut

In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL ontwikkelt u zich tot gespreksvaardig psychosociaal therapeut. U leert mensen met emotionele problemen begeleiden tijdens moeilijke fasen van hun leven.

PROFESSIONAL Kindertherapeut

PROFESSIONAL Kindertherapeut

In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL ontplooit u zich tot professioneel kindertherapeut. U leert kinderen en verzorgers rondom kinderen begeleiden naar een gezond systeem waarin het kind veilig kan opgroeien.

PROFESSIONAL Verlies- en rouwtherapeut

PROFESSIONAL Verlies- en rouwtherapeut

In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL specialiseert u zich tot verlies- en rouwtherapeut. U leert mensen met verlieservaringen begeleiden in hun rouwproces.

Het land van de psychologie

Onderzoekspsychologie

Via vaststaande methoden (bijvoorbeeld experimenten) wordt het menselijk gedrag in kaart gebracht. Denk aan een onderzoek naar de invloed van kleuren op het aankoopgedrag van consumenten of een studie naar het effect van responsiviteit op de hechtingsrelatie tussen ouder en kind. Onderzoekspsychologen zijn universitair geschoold en vaak als wetenschapper actief voor universiteiten.

Toegepaste psychologie

Psychologische kennis wordt ingezet om problemen in de praktijk op te lossen, vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Denk aan het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing.

Behandelende psychologie

De BIG geregistreerde GZ-psycholoog, Psychotherapeut (kan ook een Psychiater zijn) en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair opgeleid om cliënten of patiënten te behandelen. Na hun master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar gevolgd. Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware) psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

Stressmanagement

Op HBO niveau kunt u het behandelende of procesbegeleidende vak leren in onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL. U leert de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen begeleiden. Dit zijn mensen zonder psychische aandoening, maar helaas wel vaak behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De stressmanager werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de client door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

Erkenningen

NLQF

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.