Vijfdaagse training Communicatie en spel in kindertherapie

“Spel is de taal van het kind.” Via spel kan het kind gedachten en gevoelens uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met verschillende gedragingen. Het maakt spel tot het ideale middel om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te benutten. Leer hoe u spel doelgericht kunt inzetten om het kind in zijn groei te ondersteunen en te stimuleren.

Wat komt aan bod tijdens de training?
 • Afstemmen/rapport maken
 • Wisselen van waarnemingsposities
 • Typerende metafoor bedenken voor uw rol als therapeut
 • ‘De kaart is niet het gebied’ – over open houding
 • ‘Mensen beschikken over hulpbronnen voor positieve verandering’ – over vertrouwen op de krachten van het kind
 • Spelletjes als middel
 • Prentenboeken als middel
 • Begeleidingstechnieken
Wat is het doel van de training?

Antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

 • Hoe maakt u de ‘juiste’ connectie? (en wat is ‘juist’?)
 • Hoe sluit u aan bij de belevingswereld van een kind?
 • Hoe benadert u een kind op zijn ‘niveau’?
 • Vanuit welke attitude?
 • Met behulp van welke technieken?
 • Met behulp van welke spelletjes?
Henriëtte Mol

Trainer Henriëtte Mol studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar fascinatie voor spelletjes en kennis over de ontwikkeling van kinderen brengt ze samen in haar dagelijkse werkzaamheden als speltherapeut. De door haar ontwikkelde programma’s zijn erop gericht de algehele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en specifieke vaardigheden en vermogens van kinderen te boosten.

Henriette Mol
Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een casus thuisopdracht (minimale score 6,0) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen thuisopdracht maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Kindertherapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Communicatie en spel is erkend als na- en bijscholing door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal voldoende registerpunten op om een jaar te zijn vrijgesteld van verdere na- en bijscholing. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Data trainingsdagen

De training Communicatie en spel bestaat uit 05 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Communicatie en spel
Data 2022
Dag 1 Maandag 12 september
Dag 2 Maandag 19 september
Dag 3 Maandag 26 september
Dag 4 Maandag 03 oktober
Dag 5 Maandag 10 oktober
Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Ontvang € 100,- korting

Bij betaling in één keer ontvangt u € 100,- korting op het lesgeld.

Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 1095,- € 995,-
Betaling in delen
Lesgeld
Aanbetaling € 395,-
2 maanden x € 350,- € 700,-
Totaal € 1095,-

Omschrijving

Vijfdaagse training Communicatie en spel in kindertherapie

“Spel is de taal van het kind.” Via spel kan het kind gedachten en gevoelens uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met verschillende gedragingen. Het maakt spel tot het ideale middel om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te benutten. Leer hoe u spel doelgericht kunt inzetten om het kind in zijn groei te ondersteunen en te stimuleren.

Wat komt aan bod tijdens de training?
 • Afstemmen/rapport maken
 • Wisselen van waarnemingsposities
 • Typerende metafoor bedenken voor uw rol als kindertherapeut
 • ‘De kaart is niet het gebied’ – over open houding
 • ‘Mensen beschikken over hulpbronnen voor positieve verandering’ – over vertrouwen op de krachten van het kind
 • Spelletjes als middel
 • Prentenboeken als middel
 • Begeleidingstechnieken
Wat is het doel van de training?

Antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

 • Hoe maakt u de ‘juiste’ connectie? (en wat is ‘juist’?)
 • Hoe sluit u aan bij de belevingswereld van een kind?
 • Hoe benadert u een kind op zijn ‘niveau’?
 • Vanuit welke attitude?
 • Met behulp van welke technieken?
 • Met behulp van welke spelletjes?

Trainer

Henriëtte Mol

Trainer Henriëtte Mol studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar fascinatie voor spelletjes en kennis over de ontwikkeling van kinderen brengt ze samen in haar dagelijkse werkzaamheden als speltherapeut. De door haar ontwikkelde programma’s zijn erop gericht de algehele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en specifieke vaardigheden en vermogens van kinderen te boosten.

Henriette Mol

Henriëtte Mol

Certificaat

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een casus thuisopdracht (minimale score 6,0) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen thuisopdracht maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Kindertherapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Communicatie en spel is erkend als na- en bijscholing door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal voldoende registerpunten op om een jaar te zijn vrijgesteld van verdere na- en bijscholing. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Data

Data trainingsdagen

De training Communicatie en spel bestaat uit 05 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Communicatie en spel
Data 2022
Dag 1 Maandag 12 september
Dag 2 Maandag 19 september
Dag 3 Maandag 26 september
Dag 4 Maandag 03 oktober
Dag 5 Maandag 10 oktober

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Ontvang € 100,- korting

Bij betaling in één keer ontvangt u € 100,- korting op het lesgeld.

Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 1095,- € 995,-
Betaling in delen
Lesgeld
Aanbetaling € 395,-
2 maanden x € 350,- € 700,-
Totaal € 1095,-