Kwaliteitsgarantie

Tussen augustus 2011 en april 2012 heeft het PLATform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) van Universiteit Leiden uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Stressmanagement opleidingen van Psychodidact.

Analysekader
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een analysekader waarin systematisch werd nagegaan of de opleidingen voldoen aan eisen zoals gesteld aan HBO opleidingen.

De analyse heeft onder meer betrekking gehad op:

  • Opleidingsvisie en kwaliteitsbeleid
  • De consistentie van de opleiding (de systematische opbouw van de opleiding vanuit een beroepsprofiel via een opleidingsprofiel en een opleidingcurriculum)
  • Didactische kwaliteit van het aangebodene
  • Instroom/toelatingsvereisten
  • De omvang van het programma in termen van studiebelastingsuren
  • Het niveau van de opleiding en de geboden studiestof volgens HBO competenties
  • De kwaliteitseisen aan docenten/mentoren/begeleiders
  • Kwaliteitsbewaking en toetsing

Resultaat
Na een gedetailleerde tussenrapportage en daaraan gerelateerde aanbevelingen is op enkele punten gewerkt aan aanpassing van onderdelen van de opleiding en van het opleidingsmateriaal. Na deze aanpassingen is PLATO van Universiteit Leiden tot de conclusie gekomen dat de Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (inclusief BASIC) aan alle hierboven genoemde onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang voldoet.