HBO-conform geaccrediteerd

SNRO staat voor Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg.

  • SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten voor integrale en complementaire gezondheidszorg.
  • SNRO toetst en beoordeelt de kwaliteit en het kwaliteitsbeleid van de opleiding(en) en opleidingsprocessen van opleidingsinstituten op HBO niveau.
  • Door SNRO beoordeelde opleidingen, cursussen en modulen ontvangen een SNRO kwaliteitskeurmerk en worden ingeschreven in het Register van opleidingen van SNRO.

Door SNRO is vastgesteld dat alle afstudeerrichtingen van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL voldoen aan de PLATO normen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK).

Daarnaast heeft SNRO vastgesteld dat alle bij- en nascholing van Psychodidact voldoet aan de PLATO bijscholingseisen met betrekking tot Psychosociale Basiskennis (PsBK).

Het keurmerk van SNRO geeft aan dat u wordt opgeleid voor een vak in plaats van voor een titel. Het diploma dat u behaalt na afronding van een volledige opleiding, biedt u de kans tot het uitoefenen van een vak binnen de complementaire gezondheidszorg. Na het afronden van uw studie ontvangt u een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat erkend wordt door de meeste beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten van u in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (inclusief BASIC) is een SNRO HBO opleiding.
Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL voldoet aan de PLATO normen voor PsBK
Psychodidact na- en bijscholing voldoet aan de PLATO normen voor nascholing PsBK