Thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden behoren tot de meest intelligente groep binnen onze samenleving. Helaas komen hun uitzonderlijke capaciteiten vaak niet volledig tot hun recht. Sterker nog: hoogbegaafden presteren vaak onder hun kunnen en lopen tegen problemen aan, waardoor hoogbegaafdheid niet als zodanig wordt herkend en zelfs wordt verward met andere problematiek zoals autisme, ADHD of een andere gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Onderpresteren ontstaat vaak al in de eerste jaren op het basisonderwijs en is vaak een voorbode van bijkomende problematiek. Een vroege herkenning en erkenning van hoogbegaafdheid is dus van groot belang. Meer kennis en kunde is gevraagd om het signaleren en begeleiden van deze groep kinderen te verbeteren om ze te kunnen leren hoe zij hun volle potentieel kunnen benutten.

Voor wie is de thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid bedoeld?

Deze thuisstudie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over hoogbegaafdheid. U kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, psychologen en pedagogen, gezinsondersteuners, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, etc. Kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in en beter wil leren omgaan met hoogbegaafdheid. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van hoogbegaafdheid vanaf de kindertijd.

Wat leert u tijdens de thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid?

Door de module heen wordt de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen vergeleken met de normale ontwikkeling van leeftijdsgenoten. Verschillen worden blootgelegd, zodat duidelijk wordt welke kenmerken typerend zijn voor hoogbegaafdheid. U leert aan welke gedragingen u hoogbegaafdheid kunt herkennen en welke middelen kunnen worden ingezet om de verschillende kenmerken te meten. Helder zal worden waardoor hoogbegaafdheid vaak onopgemerkt blijft, welke problemen daardoor kunnen ontstaan en wat u kunt doen om deze problemen te voorkomen of te tackelen. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op onderwijs en opvoeding. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan psychiatrische problematiek, zoals autismespectrumstoornis en ADHD, en aan gerelateerde onderwerpen zoals creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en hooggevoeligheid.

De module geeft u antwoord op vragen als:

 • Wanneer is een kind hoogbegaafd?
 • Hoe is hoogbegaafdheid te herkennen?
 • Welke rol is weggelegd voor het IQ?
 • Hoe verschillen hoogbegaafde kinderen van leeftijdsgenoten?
 • Welke typen hoogbegaafdheid zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kan hoogbegaafdheid worden gemeten?
 • Wat is het belang van een vroege diagnose?
 • Wanneer is er sprake van een misdiagnose?
 • Hoe is hoogbegaafdheid te onderscheiden van ASS en ADHD?
 • Waardoor presteren hoogbegaafde kinderen vaak ondermaats?
 • Hoe kunnen hoogbegaafde kinderen meer worden uitgedaagd?
 • Wat is het verband tussen hoogbegaafdheid en creativiteit?
 • In welke mate ervaren hoogbegaafde kinderen sociale problemen?
 • Welke factoren bemoeilijken de aansluiting met leeftijdsgenoten?
 • In welke mate komt hooggevoeligheid voor onder hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe is het gesteld met de executieve functies?
 • Hoe kan worden ingespeeld op aandachtsproblemen?
 • Hoe is het onderwijs voor hoogbegaafden geregeld?
 • Wat is belangrijk bij het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe ga je om met de uitdagingen in het ouderschap?
 • Welke (basis)behoeften hebben hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe zorg je ervoor dat een hoogbegaafd kind komt tot zelfontplooiing?
 • Wat maakt dat het hoogbegaafde kind gelukkig opgroeit?
 • Met welke uitdagingen kunnen hoogbegaafden op volwassen leeftijd te maken krijgen?
 • Welke professionele hulp kan geboden worden wanneer hoogbegaafden vastlopen?

Het volgen van deze thuisstudie levert u veel meer dan enkel theoretisch inzicht. De module is doorspekt met praktijkvoorbeelden, casusbeschrijvingen en nuttige tips voor professionele ondersteuning van kinderen met hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn in de module verschillende citaten te lezen van ervaringsdeskundigen, namelijk een hoogbegaafd kind, een moeder van hoogbegaafde kinderen, een leerkracht en een gedragsdeskundige. Bovendien wordt veelvuldig verwezen naar bijpassende oefeningen, testjes, video’s en hulpmiddelen. De uitgebreide uitleg van de verschillende fenomenen wordt ondersteund met illustraties die speciaal voor deze module zijn ontworpen door Jel Goossens.

Auteur

Lotte Peels (MSc) volgde de opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. In 2015 studeerde zij cum laude af met haar onderzoek over verschillen tussen hoogbegaafde en niet-hoogbegaafde leerlingen en de relatie met creativiteit en onderpresteren. In haar huidige functie als orthopedagoog binnen een specialistische GGZ instelling is Lotte verantwoordelijk voor het uitvoeren van diagnostiek naar psychiatrische problematiek en het geven van behandeling, schoolbegeleiding en trainingen. Ze vervult tevens een rol binnen het expertteam Hoogbegaafdheid. Daarnaast werkt zij als freelance journalist, methodeontwikkelaar en tekstschrijver. Passies die samenkomen in deze module.[/two_thirds_last]

Huiswerkopgaven

Toets uw kennis van de stof door het maken van de huiswerkopgaven aan het einde van elke les. Stuur uw antwoorden, voorzien van eventuele vragen, naar uw begeleider. Deze kijkt uw opgaven na en voorziet u van uitleg bij eventueel onjuiste antwoorden.

Tentamen

De thuisstudie kunt u afronden met een online tentamen. Zodra u er klaar voor bent kunt u contact opnemen met Psychodidact om het tentamen open te stellen. Er worden voor dit tentamen geen extra kosten in rekening gebracht.

Erkend certificaat

U ontvangt het officieel erkende studiecertificaat van Psychodidact als u uw huiswerkopgaven en tentamen met goed gevolg heeft afgelegd.

NFG

De thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het volgen van deze thuisstudie levert u voldoende punten op om een jaar vrijgesteld te zijn van verdere na- en bijscholing.

Registerplein

Psychologie van Hoogbegaafdheid is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel voor het aantal toegewezen accreditatiepunten per categorie:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 120
Sociaal juridisch dienstverleners 120
Aandachtsfunctionarissen 120
GGZ-Agogen 120
GHO 120
Maatschappelijk werk 120
Sociaal Agogen 120
Sociaal Werker 120
Mantelzorgmakelaars 120
Psychodiagnostisch werkenden 120
Studieduur

Voor het volgen van de thuisstudie Psychologie van Hoogebegaafdheid staat een gemiddelde studieduur van 6 maanden. Daarbij kunt u per week rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 tot 6 uur. Studeert u in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Maar u mag er ook voor kiezen om de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Ontvang nu 10% korting op het lesgeld. De kosten zijn inclusief huiswerkbegeleiding, online college en tentamen.

Psychologie van Hoogbegaafdheid
Lesgeld
Totaal € 550,- € 495,-
Videocollege cadeau

Wanneer u zich inschrijft voor de thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid ontvangt u een online videocollege cadeau. U kunt daarbij kiezen uit de volgende thema’s:

 • Autisme
 • Borderline
 • Dementie
 • Gedragsproblemen bij jongeren
 • Gedragsverandering
 • Narcisme
 • Positive psychologie
 • Professioneel hulpverlenen
 • Ups & downs in gezinsrelaties
 • Zelfcompassie en zelfvertrouwen

Elk van deze colleges bestaat uit 10 videolessen, aangevuld met controlevragen, oefeningen en extra beeldmateriaal. De colleges zijn op ieder gewenst moment te volgen.

Omschrijving

Thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden behoren tot de meest intelligente groep binnen onze samenleving. Helaas komen hun uitzonderlijke capaciteiten vaak niet volledig tot hun recht. Sterker nog: hoogbegaafden presteren vaak onder hun kunnen en lopen tegen problemen aan, waardoor hoogbegaafdheid niet als zodanig wordt herkend en zelfs wordt verward met andere problematiek zoals autisme, ADHD of een andere gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Onderpresteren ontstaat vaak al in de eerste jaren op het basisonderwijs en is vaak een voorbode van bijkomende problematiek. Een vroege herkenning en erkenning van hoogbegaafdheid is dus van groot belang. Meer kennis en kunde is gevraagd om het signaleren en begeleiden van deze groep kinderen te verbeteren om ze te kunnen leren hoe zij hun volle potentieel kunnen benutten.

Voor wie is de thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid bedoeld?

Deze thuisstudie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over hoogbegaafdheid. U kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, psychologen en pedagogen, gezinsondersteuners, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, etc. Kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in en beter wil leren omgaan met hoogbegaafdheid. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van hoogbegaafdheid vanaf de kindertijd.

Inhoud

Wat leert u tijdens de thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid?

Door de module heen wordt de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen vergeleken met de normale ontwikkeling van leeftijdsgenoten. Verschillen worden blootgelegd, zodat duidelijk wordt welke kenmerken typerend zijn voor hoogbegaafdheid. U leert aan welke gedragingen u hoogbegaafdheid kunt herkennen en welke middelen kunnen worden ingezet om de verschillende kenmerken te meten. Helder zal worden waardoor hoogbegaafdheid vaak onopgemerkt blijft, welke problemen daardoor kunnen ontstaan en wat u kunt doen om deze problemen te voorkomen of te tackelen. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op onderwijs en opvoeding. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan psychiatrische problematiek, zoals autismespectrumstoornis en ADHD, en aan gerelateerde onderwerpen zoals creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en hooggevoeligheid.

De module geeft u antwoord op vragen als:

 • Wanneer is een kind hoogbegaafd?
 • Hoe is hoogbegaafdheid te herkennen?
 • Welke rol is weggelegd voor het IQ?
 • Hoe verschillen hoogbegaafde kinderen van leeftijdsgenoten?
 • Welke typen hoogbegaafdheid zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kan hoogbegaafdheid worden gemeten?
 • Wat is het belang van een vroege diagnose?
 • Wanneer is er sprake van een misdiagnose?
 • Hoe is hoogbegaafdheid te onderscheiden van ASS en ADHD?
 • Waardoor presteren hoogbegaafde kinderen vaak ondermaats?
 • Hoe kunnen hoogbegaafde kinderen meer worden uitgedaagd?
 • Wat is het verband tussen hoogbegaafdheid en creativiteit?
 • In welke mate ervaren hoogbegaafde kinderen sociale problemen?
 • Welke factoren bemoeilijken de aansluiting met leeftijdsgenoten?
 • In welke mate komt hooggevoeligheid voor onder hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe is het gesteld met de executieve functies?
 • Hoe kan worden ingespeeld op aandachtsproblemen?
 • Hoe is het onderwijs voor hoogbegaafden geregeld?
 • Wat is belangrijk bij het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe ga je om met de uitdagingen in het ouderschap?
 • Welke (basis)behoeften hebben hoogbegaafde kinderen?
 • Hoe zorg je ervoor dat een hoogbegaafd kind komt tot zelfontplooiing?
 • Wat maakt dat het hoogbegaafde kind gelukkig opgroeit?
 • Met welke uitdagingen kunnen hoogbegaafden op volwassen leeftijd te maken krijgen?
 • Welke professionele hulp kan geboden worden wanneer hoogbegaafden vastlopen?

Het volgen van deze thuisstudie levert u veel meer dan enkel theoretisch inzicht. De module is doorspekt met praktijkvoorbeelden, casusbeschrijvingen en nuttige tips voor professionele ondersteuning van kinderen met hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn in de module verschillende citaten te lezen van ervaringsdeskundigen, namelijk een hoogbegaafd kind, een moeder van hoogbegaafde kinderen, een leerkracht en een gedragsdeskundige. Bovendien wordt veelvuldig verwezen naar bijpassende oefeningen, testjes, video’s en hulpmiddelen. De uitgebreide uitleg van de verschillende fenomenen wordt ondersteund met illustraties die speciaal voor deze module zijn ontworpen door Jel Goossens.

Auteur

Auteur

Lotte Peels (MSc) volgde de opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. In 2015 studeerde zij cum laude af met haar onderzoek over verschillen tussen hoogbegaafde en niet-hoogbegaafde leerlingen en de relatie met creativiteit en onderpresteren. In haar huidige functie als orthopedagoog binnen een specialistische GGZ instelling is Lotte verantwoordelijk voor het uitvoeren van diagnostiek naar psychiatrische problematiek en het geven van behandeling, schoolbegeleiding en trainingen. Ze vervult tevens een rol binnen het expertteam Hoogbegaafdheid. Daarnaast werkt zij als freelance journalist, methodeontwikkelaar en tekstschrijver. Passies die samenkomen in deze module.

Toetsing

Huiswerkopgaven

Toets uw kennis van de stof door het maken van de huiswerkopgaven aan het eind van elke les. Stuur uw antwoorden, voorzien van eventuele vragen, naar uw begeleider. Deze kijkt uw opgaven na en voorziet u van uitleg bij eventueel onjuiste antwoorden.

Tentamen

De thuisstudie kunt u afronden met een online tentamen. Zodra u er klaar voor bent kunt u contact opnemen met Psychodidact om het tentamen open te stellen. Er worden voor dit tentamen geen extra kosten in rekening gebracht.

Certificaat

Erkend certificaat

U ontvangt het officieel erkende studiecertificaat van Psychodidact als u uw huiswerkopgaven en tentamen met goed gevolg heeft afgelegd.

NFG

De thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het volgen van deze thuisstudie levert u voldoende punten op om een jaar vrijgesteld te zijn van verdere na- en bijscholing.

Registerplein

Psychologie van Hoogbegaafdheid is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel voor het aantal toegewezen accreditatiepunten per categorie:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 120
Sociaal juridisch dienstverleners 120
Aandachtsfunctionarissen 120
GGZ-Agogen 120
GHO 120
Maatschappelijk werk 120
Sociaal Agogen 120
Sociaal Werker 120
Mantelzorgmakelaars 120
Psychodiagnostisch werkenden 120

Studieduur

Studieduur

Voor het volgen van de thuisstudie Psychologie van Hoogebegaafdheid staat een gemiddelde studieduur van 6 maanden. Daarbij kunt u per week rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 tot 6 uur. Studeert u in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Maar u mag er ook voor kiezen om de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Lesgeld

Ontvang nu 10% korting op het lesgeld. De kosten zijn inclusief huiswerkbegeleiding, online college en tentamen.

Psychologie van Hoogbegaafdheid
Lesgeld
Totaal € 550,- € 495,-

Actie

Videocollege cadeau

Wanneer u zich inschrijft voor de thuisstudie Psychologie van Hoogbegaafdheid ontvangt u een online videocollege cadeau. U kunt daarbij kiezen uit de volgende thema’s:

 • Autisme
 • Borderline
 • Dementie
 • Gedragsproblemen bij jongeren
 • Gedragsverandering
 • Narcisme
 • Positive psychologie
 • Professioneel hulpverlenen
 • Ups & downs in gezinsrelaties
 • Zelfcompassie en zelfvertrouwen

Elk van deze colleges bestaat uit 10 videolessen, aangevuld met controlevragen, oefeningen en extra beeldmateriaal. De colleges zijn op ieder gewenst moment te volgen.