Systeemtherapie – het gesprek met belangrijke anderen

Vaak denken mensen dat kindertherapeuten vooral kinderen in hun spreekkamer ontvangen. Werken met kinderen betekent echter met name werken met het systeem rondom kinderen (opvoeders, leerkrachten, belangrijke anderen). Het welbevinden en functioneren van een kind of jongere wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin hij/zij verkeert. Het systeem van het kind als uitgangspunt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Wat is het doel van de dagmodule Systeemtherapie?

Kennis van zowel ontwikkelingspsychologie (ontwikkelingsfasen en zelfbeeld) als systeemtheorie (contextueel werken, de essentie van een systeemanalyse en de rol van de eigen persoon) en vaardigheden met betrekking tot communiceren rond kinderen.

Wat komt aan bod tijdens de dagmodule Systeemtherapie?
 • De ontwikkelingsfasen
 • Het zelfbeeld
 • Contextuele benadering
 • Een goedwerkend systeem en de valkuilen
 • Een systeemanalyse
 • Wat te doen en te laten in communicatie
Literatuur voor tentamen

Er zit systeem in…! – Steven Pont.

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een meerkeuzetoets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen meerkeuzetoets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Kindertherapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Systeemtherapie is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Registerplein

Systeemtherapie is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel hoeveel accreditatiepunten per categorie het certificaat Systeemtherapie oplevert:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 52
GGZ-Agogen 52
GHO 52
Maatschappelijk werk 52
Mantelzorgmakelaars 52
Psychodiagnostisch werkenden 52
Sociaal agogen 52
Sociaal werker 52
SKJ (geaccrediteerd t/m 31 maart 2026)

Bent u geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) dan levert het certificaat Systeemtherapie u 18 accreditatiepunten op.

Data trainingsdagen

De driedaagse training Systeemtherapie vindt één keer per jaar plaats. Bijeenkomsten zijn van 10:00u tot 16:30u.

Systeemtherapie
Data 2023
Dag 1 Maandag 12 juni
Dag 2 Maandag 19 juni
Dag 3 Maandag 26 juni
Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de opleiding PROFESSIONAL Kindertherapeut per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Systeemtherapie € 750,-

Inhoud

Systeemtherapie – het gesprek met belangrijke anderen

Vaak denken mensen dat kindertherapeuten vooral kinderen in hun spreekkamer ontvangen. Werken met kinderen betekent echter met name werken met het systeem rondom kinderen (opvoeders, leerkrachten, belangrijke anderen). Het welbevinden en functioneren van een kind of jongere wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin hij/zij verkeert. Het systeem van het kind als uitgangspunt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Wat is het doel van de dagmodule Systeemtherapie?

Kennis van zowel ontwikkelingspsychologie (ontwikkelingsfasen en zelfbeeld) als systeemtheorie (contextueel werken, de essentie van een systeemanalyse en de rol van de eigen persoon) en vaardigheden met betrekking tot communiceren rond kinderen.

Wat komt aan bod tijdens de dagmodule Systeemtherapie?
 • De ontwikkelingsfasen
 • Het zelfbeeld
 • Contextuele benadering
 • Een goedwerkend systeem en de valkuilen
 • Een systeemanalyse
 • Wat te doen en te laten in communicatie
Literatuur voor tentamen

Er zit systeem in…! – Steven Pont.

Certificaat

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een meerkeuzetoets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen meerkeuzetoets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Kindertherapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Systeemtherapie is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Registerplein

Systeemtherapie is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel hoeveel accreditatiepunten per categorie het certificaat Systeemtherapie oplevert:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 52
GGZ-Agogen 52
GHO 52
Maatschappelijk werk 52
Mantelzorgmakelaars 52
Psychodiagnostisch werkenden 52
Sociaal agogen 52
Sociaal werker 52
SKJ (geaccrediteerd t/m 31 maart 2026)

Bent u geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) dan levert het certificaat Systeemtherapie u 18 accreditatiepunten op.

Data

Data trainingsdagen

De driedaagse training Systeemtherapie vindt één keer per jaar plaats. Bijeenkomsten zijn van 10:00u tot 16:30u.

Systeemtherapie
Data 2023
Dag 1 Maandag 12 juni
Dag 2 Maandag 19 juni
Dag 3 Maandag 26 juni

Lesgeld

Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de opleiding PROFESSIONAL Kindertherapeut per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Systeemtherapie € 750,-