Thuisstudie Klinische psychologie

Vind jij het gedrag van mensen ook zo interessant? Verbaas jij je ook wel eens over wat iemand doet en vraag je je dan af: is dat wel normaal? Klinische psychologie is de tak van de psychologie die zich bezighoudt met het in kaart brengen en behandelen van psychische aandoeningen. Je kunt daarbij denken aan stoornissen als autisme, borderline en narcisme, maar ook aan zware paniekaanvallen, gegeneraliseerde angst, explosieve woede, depressies, fobieën, dwang, trauma, en nog veel meer. Het gaat steeds over gedrag dat (sterk) afwijkt van de norm, van wat als normaal wordt gezien binnen onze samenleving. Dat gedrag is vaak uitzonderlijk, vreemd of extreem en kan grote problemen opleveren voor de persoon zelf en/of voor de directe omgeving.

Hoe kom je erachter of er sprake is van een stoornis? Dat is niet zo makkelijk te bepalen. Soms vertonen mensen wel trekjes van een stoornis, maar is de uitingsvorm milder. De vraag is dan: waar ligt de grens? Wanneer is gedrag nog normaal en wanneer wordt het abnormaal? Ook kan het zijn dat iemand ontregeld raakt door een situatieverandering, zoals een echtscheiding, ontslag of sterfgeval. Als iemand dan onlogisch, ondoeltreffend of niet tactvol reageert, is er dan direct sprake van een stoornis?

Het beoordelen van afwijkend gedrag, vraagt dus om een genuanceerde kijk. In deze thuisstudie wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de vraag: wat is gezond gedrag, wat is ongezond gedrag en wat kun je waarnemen in het grote grijze gebied daartussen?

Voor wie is deze thuisstudie bedoeld?

De thuisstudie klinische psychologie is speciaal geschreven voor mensen die willen begrijpen waardoor mensen doen wat ze doen en die willen bepalen welke begeleiding of zorg daarbij past en wat hun rol daarin is. De studie is met name geschikt voor mensen die beroepsmatig of in de privésfeer anderen begeleiden. Denk hierbij aan ouders, opvoeders en mantelzorgers, ambulante hulpverleners, psychosociaal werkenden, maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, onderwijzers, leraren en docenten, verpleegkundigen etcetera.

Wat leer je tijdens de thuisstudie Klinische psychologie?

Aan de hand van theorie en een overvloed aan casussen, leer je herkennen in welke categorie gedrag thuishoort (gezond, afwijkend of daartussenin) én ontdek je welke hulp wanneer gevraagd is.

De module geeft antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de criteria voor gezond gedrag?
 • Wat zijn de indicatoren voor afwijkend gedrag?
 • Hoe herken je psychopathologie-light?
 • Wat is de rol van repertoires?
 • Wat is een fundamenteel repertoire defect?
 • Wat is het verschil tussen classificeren en diagnosticeren?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van werken met DSM-5?
 • Hoe wordt het biopsychosociale model gebruikt?
 • Wat is de aard, aanleiding en functie van emoties?
 • Hoe houden emoties verband met psychische aandoeningen?
 • Wat is het verschil tussen angst en vrees?
 • Hoe verhoudt verdriet zich tot depressie?
 • Wat is het verschil tussen een exogene en endogene depressie?
 • Wat zijn externaliserende en internaliserende stoornissen?
 • Hoe uit een gestoorde ontwikkeling zich?
 • Wat is het verschil tussen eustress en distress?
 • Wat zijn de ‘factoren van invloed’ op stress?
 • Wat is het effect van levensveranderende stressoren?
 • Wat is het verschil tussen overspannenheid, depressie en burn-out?
 • Hoe herken je een gestoorde persoonlijkheid?

Het resultaat van het volgen van deze studie zal verder gaan dan inzicht in de oorzaak van psychische problemen. Naast deze verklarende functie zal er ook een procesbegeleidende functie worden belicht. Door middel van voorbeelden worden linken gelegd naar de praktijk: hoe kun je deze kennis gebruiken voor jezelf en de mensen met wie je bent verbonden?

Wat komt aan bod?

Een greep uit de stoornissen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Separatieangststoornis
 • Sociale-angststoornis
 • Ziekteangststoornis
 • Obsessieve-compulsieve stoornis
 • Depressieve stoornis
 • Bipolaire stemmingsstoornis
 • Periodiek explosieve stoornis
 • Oppositionele-opstandige stoornis
 • Normoverschrijdend-gedragsstoornis
 • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
 • Autismespectrumstoornis
 • Posttraumatische-stressstoornis
 • Reactieve hechtingsstoornis
 • Ontremd-sociaalcontactstoornis
 • Persisterende complexe rouwstoornis
 • Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale-persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline-persoonlijkheidsstoornis
 • Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische-persoonlijkheidsstoornis
 • Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
 • Schizofreniespectrum stoornissen
 • Genderdysforie
 • Eetstoornissen
 • Verslavingsstoornissen
Inclusief videocolleges

Bij deze thuisstudie zijn twee videocolleges inbegrepen. In het eerste videocollege worden de modellen van abnormaal gedrag besproken. Psychische aandoeningen kunnen op verschillende manieren worden verklaard. Wat zijn de verschillen tussen een biologisch, psychologisch en sociaal-cultureel perspectief? Hoe kijken pioniers als Sigmund Freud, Albert Ellis en Carl Rogers aan tegen psychopathologie? En wat voor invloed heeft dat op de benadering van psychische problemen door hedendaagse professionals? In het tweede videocollege staan psychofarmaca centraal. Uitleg wordt gegeven over de werking van medicatie. Wanneer worden ze ingezet en wat zijn de bijwerkingen? De videocolleges zijn niet gekoppeld aan specifieke lessen uit het studiemateriaal maar vormen een extra aanvulling op de studiestof.

Huiswerkopgaven

Toets jouw kennis van de stof door het maken van de huiswerkopgaven aan het einde van elke les. Stuur jouw antwoorden, voorzien van eventuele vragen, naar jouw begeleider. Deze kijkt jouw opgaven na en voorziet je van uitleg bij eventueel onjuiste antwoorden.

Tentamen

De thuisstudie kun je afronden met een online tentamen om in aanmerking te komen voor het certificaat. Er worden voor dit tentamen geen extra kosten in rekening gebracht.

Erkend certificaat

Je ontvangt het erkende studiecertificaat van Psychodidact als alle huiswerkopgaven en het tentamen met voldoende resultaat zijn afgerond.

NFG

De thuisstudie Klinische psychologie is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het volgen van deze thuisstudie levert je voldoende punten op om een jaar vrijgesteld te zijn van verdere na- en bijscholing.

Studieduur

Voor het volgen van de thuisstudie Klinische psychologie staat een gemiddelde studieduur van 6 tot 9 maanden. Daarbij kun je rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 uur per week. Studeer je in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Doe je liever iets rustiger aan, dan kun je ervoor kiezen de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Ontvang nu 10% korting op het lesgeld. De kosten zijn inclusief huiswerkbegeleiding, videocolleges en tentamen.

Positieve psychologie
Lesgeld
Totaal € 550,- € 495,-

Omschrijving

Thuisstudie Klinische psychologie

Vind jij het gedrag van mensen ook zo interessant? Verbaas jij je ook wel eens over wat iemand doet en vraag je je dan af: is dat wel normaal? Klinische psychologie is de tak van de psychologie die zich bezighoudt met het in kaart brengen en behandelen van psychische aandoeningen. Je kunt daarbij denken aan stoornissen als autisme, borderline en narcisme, maar ook aan zware paniekaanvallen, gegeneraliseerde angst, explosieve woede, depressies, fobieën, dwang, trauma, en nog veel meer. Het gaat steeds over gedrag dat (sterk) afwijkt van de norm, van wat als normaal wordt gezien binnen onze samenleving. Dat gedrag is vaak uitzonderlijk, vreemd of extreem en kan grote problemen opleveren voor de persoon zelf en/of voor de directe omgeving.

Hoe kom je erachter of er sprake is van een stoornis? Dat is niet zo makkelijk te bepalen. Soms vertonen mensen wel trekjes van een stoornis, maar is de uitingsvorm milder. De vraag is dan: waar ligt de grens? Wanneer is gedrag nog normaal en wanneer wordt het abnormaal? Ook kan het zijn dat iemand ontregeld raakt door een situatieverandering, zoals een echtscheiding, ontslag of sterfgeval. Als iemand dan onlogisch, ondoeltreffend of niet tactvol reageert, is er dan direct sprake van een stoornis?

Het beoordelen van afwijkend gedrag, vraagt dus om een genuanceerde kijk. In deze thuisstudie wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de vraag: wat is gezond gedrag, wat is ongezond gedrag en wat kun je waarnemen in het grote grijze gebied daartussen?

Voor wie is deze thuisstudie bedoeld?

De thuisstudie klinische psychologie is speciaal geschreven voor mensen die willen begrijpen waardoor mensen doen wat ze doen en die willen bepalen welke begeleiding of zorg daarbij past en wat hun rol daarin is. De studie is met name geschikt voor mensen die beroepsmatig of in de privésfeer anderen begeleiden. Denk hierbij aan ouders, opvoeders en mantelzorgers, ambulante hulpverleners, psychosociaal werkenden, maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, onderwijzers, leraren en docenten, verpleegkundigen etcetera.

Inhoud

Wat leer je tijdens de thuisstudie Klinische psychologie?

Aan de hand van theorie en een overvloed aan casussen, leer je herkennen in welke categorie gedrag thuishoort (gezond, afwijkend of daartussenin) én ontdek je welke hulp wanneer gevraagd is.

De module geeft antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de criteria voor gezond gedrag?
 • Wat zijn de indicatoren voor afwijkend gedrag?
 • Hoe herken je psychopathologie-light?
 • Wat is de rol van repertoires?
 • Wat is een fundamenteel repertoire defect?
 • Wat is het verschil tussen classificeren en diagnosticeren?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van werken met DSM-5?
 • Hoe wordt het biopsychosociale model gebruikt?
 • Wat is de aard, aanleiding en functie van emoties?
 • Hoe houden emoties verband met psychische aandoeningen?
 • Wat is het verschil tussen angst en vrees?
 • Hoe verhoudt verdriet zich tot depressie?
 • Wat is het verschil tussen een exogene en endogene depressie?
 • Wat zijn externaliserende en internaliserende stoornissen?
 • Hoe uit een gestoorde ontwikkeling zich?
 • Wat is het verschil tussen eustress en distress?
 • Wat zijn de ‘factoren van invloed’ op stress?
 • Wat is het effect van levensveranderende stressoren?
 • Wat is het verschil tussen overspannenheid, depressie en burn-out?
 • Hoe herken je een gestoorde persoonlijkheid?

Het resultaat van het volgen van deze studie zal verder gaan dan inzicht in de oorzaak van psychische problemen. Naast deze verklarende functie zal er ook een procesbegeleidende functie worden belicht. Door middel van voorbeelden worden linken gelegd naar de praktijk: hoe kun je deze kennis gebruiken voor jezelf en de mensen met wie je bent verbonden?

Wat komt aan bod?

Een greep uit de stoornissen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Separatieangststoornis
 • Sociale-angststoornis
 • Ziekteangststoornis
 • Obsessieve-compulsieve stoornis
 • Depressieve stoornis
 • Bipolaire stemmingsstoornis
 • Periodiek explosieve stoornis
 • Oppositionele-opstandige stoornis
 • Normoverschrijdend-gedragsstoornis
 • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
 • Autismespectrumstoornis
 • Posttraumatische-stressstoornis
 • Reactieve hechtingsstoornis
 • Ontremd-sociaalcontactstoornis
 • Persisterende complexe rouwstoornis
 • Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale-persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline-persoonlijkheidsstoornis
 • Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische-persoonlijkheidsstoornis
 • Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
 • Schizofreniespectrum stoornissen
 • Genderdysforie
 • Eetstoornissen
 • Verslavingsstoornissen

Begeleiding

Deskundige begeleiding

Tijdens uw studie wordt u bijgestaan door Rut de Ruijter, sociaal psycholoog en auteur van deze module. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van een les, voorzien van eventuele vragen, naar uw begeleider versturen. Deze kijkt uw opgaven na, voorziet u van uitleg en geeft een passende beoordeling.

Rut de Ruijter

Videocolleges

Inclusief videocolleges

Bij deze thuisstudie zijn twee videocolleges inbegrepen. In het eerste videocollege worden de modellen van abnormaal gedrag besproken. Psychische aandoeningen kunnen op verschillende manieren worden verklaard. Wat zijn de verschillen tussen een biologisch, psychologisch en sociaal-cultureel perspectief? Hoe kijken pioniers als Sigmund Freud, Albert Ellis en Carl Rogers aan tegen psychopathologie? En wat voor invloed heeft dat op de benadering van psychische problemen door hedendaagse professionals? In het tweede videocollege staan psychofarmaca centraal. Uitleg wordt gegeven over de werking van medicatie. Wanneer worden ze ingezet en wat zijn de bijwerkingen? De videocolleges zijn niet gekoppeld aan specifieke lessen uit het studiemateriaal maar vormen een extra aanvulling op de studiestof.

Toetsing

Huiswerkopgaven

Toets jouw kennis van de stof door het maken van de huiswerkopgaven aan het einde van elke les. Stuur jouw antwoorden, voorzien van eventuele vragen, naar jouw begeleider. Deze kijkt jouw opgaven na en voorziet je van uitleg bij eventueel onjuiste antwoorden.

Tentamen

De thuisstudie kun je afronden met een online tentamen om in aanmerking te komen voor een erkend certificaat. Er worden voor dit tentamen geen extra kosten in rekening gebracht.

Certificaat

Erkend certificaat

Je ontvangt het erkende studiecertificaat van Psychodidact als alle huiswerkopgaven en het tentamen met voldoende resultaat zijn afgerond.

NFG

De thuisstudie Klinische psychologie is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het volgen van deze thuisstudie levert je voldoende punten op om een jaar vrijgesteld te zijn van verdere na- en bijscholing.

Studieduur

Studieduur

Voor het volgen van de thuisstudie Klinische psychologie staat een gemiddelde studieduur van 6 tot 9 maanden. Daarbij kun je rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 uur per week. Studeer je in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Doe je liever iets rustiger aan, dan kun je ervoor kiezen de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Lesgeld

Ontvang nu 10% korting op het lesgeld. De kosten zijn inclusief huiswerkbegeleiding, videocolleges en tentamen.

Positieve psychologie
Lesgeld
Totaal € 550,- € 495,-