Motiverende Gespreksvoering – Driedaagse training

Waarschijnlijk herkent u het wel: cliënten die moeilijk in beweging komen. Ze lijken gevangen te zitten in het proces van wel én niet willen veranderen. Voor hun geestelijke en/of lichamelijke gezondheid en hun privé en/of zakelijke relaties zou het goed zijn om hun gedrag te veranderen, toch gebeurt het niet. De voordelen van het nieuwe gedrag lijken niet op te wegen tegen de nadelen die hen tegenhouden om de stap écht te zetten.

Motiverende Gespreksvoering, ook wel Motivational Interviewing genoemd, kan u helpen bij het werken met dit soort cliënten. Motivatie gaat over de combinatie tussen:

 • Willen: bereid zijn om te veranderen
 • Kunnen: het vermogen om te veranderen
 • Klaar zijn: gereed zijn, dit is het juiste tijdstip om te veranderen

Motivatie van mensen voorspelt hoe groot de kans is dat iemand een bepaalde activiteit zal beginnen en afmaken. Als iemand gemotiveerd is vergroot de kans op daadwerkelijke actie.

Definitie

Motiverende Gespreksvoering is een cliënt- en doelgerichte communicatiestijl die de eigen motivatie van cliënten vergroot. Door het verkennen en verminderen van hun tegenstrijdige gevoelens (ambivalentie) over verandering, ontstaat er bij cliënten een groter commitment om verandering te realiseren.

Waarom Motiverende Gespreksvoering werkt?
 • Motiverende Gespreksvoering vermindert weerstand
 • Motiverende Gespreksvoering vergroot het belang van veranderen
 • Motiverende Gespreksvoering verandertaal uit die in beweging zet
Wat komt aan bod tijdens de training Motiverende Gespreksvoering?
 • Wat is Motiverende Gespreksvoering
 • Vier processen tijdens een gesprek
 • Verschillende gesprekstechnieken, waaronder effectief reflecteren
 • Het ontlokken en versterken van verandertaal
 • Hoe werkt ambivalentie
 • Wat kunt u doen met weerstand

Het is een training met veel afwisseling waarbij filmpjes, theorie en oefeningen elkaar in een prettig tempo opvolgen. De training is opgebouwd uit twee aaneengesloten dagen en na een aantal weken een derde dag. Op deze manier kunt u in twee dagen Motiverende Gespreksvoering goed leren kennen en heeft u de tools in handen om de gespreksstijl direct toe te kunnen passen in uw gesprekken. Op de derde dag gaan we een verdiepingsslag maken, met datgene wat u inmiddels in praktijk heeft gebracht. Met elkaar reflecteren we op wat goed ging en kijken we naar wat beter kan en hoe, uiteraard aangevuld met extra oefeningen en theorie die de reeds opgedane ervaring versterken en borgen.

Na het volgen van de training:
 • Zijn uw gesprekstechnieken aangevuld
 • Weet u wat Motiverende Gespreksvoering is, hoe het werkt en hoe u het kunt toepassen
 • Weet u hoe motivatie werkt
 • Weet u hoe weerstand ontstaat en hoe u er effectief mee omgaat
 • Kunt u de ambivalentie van cliënten verhelderen en helpen oplossen
 • Kunt u verandertaal ontlokken en versterken
 • Kunt u cliënten helpen hun eigen motivatie te vinden
Ervaren trainer

Gerard de Wit is al meer dan 15 jaar met bezieling en plezier als trainer en coach werkzaam binnen de Jeugdbescherming en Reclassering. Gerard is ooit begonnen als trainer van cliënten, eerst jongeren en later volwassenen, om vervolgens door te groeien tot trainer van collega’s in het vak.
Sinds 2007 is Gerard actief als trainer in motiverende gespreksvoering. In dat jaar is hij tijdens een internationale training opgeleid tot MINT trainer (MINT staat voor Motivational Interviewing International Trainers). Het gezelschap van deze trainers komt regelmatig bij elkaar om nieuwe inzichten uit onderzoek en ervaringen uit te wisselen. De groep is ontstaan vanuit de wens van de grondleggers om de gespreksstijl wereldwijd te verspreiden en met elkaar de werkende elementen binnen motiverende gespreksvoering kritisch te blijven onderzoeken. Zowel als het gaat om het gebruik binnen de professionele context van ‘hulpverlening’, als om de ondersteuning van professionals om de gespreksstijl eigen te maken.

Gerard de Wit
Gerard de Wit
Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd ontvangt u het Psychodidact certificaat. Mocht u niet 100% aanwezig zijn dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren.

Onderstaand kunt u per beroepsorganisatie zien of een bewijs van deelname of certificaat is gevraagd voor het toekennen van studiepunten.

NFG

De driedaagse training Motiverende Gespreksvoering is erkend als na- en bijscholing door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.


Registerplein

Motiverende Gespreksvoering is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel hoeveel accreditatiepunten per categorie het certificaat MGV oplevert:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 36
Sociaal Juridisch dienstverleners 36
Aandachtsfunctionarissen 36
GGZ-Agogen 36
GHO 36
Maatschappelijk werk 36
Mantelzorgmakelaars 36
Psychodiagnostisch werkenden 36
Sociaal agogen 36
Sociaal werker 36


SKJ (geaccrediteerd t/m 31 oktober 2023)

Bent u geregistreerd als jeugdzorgwerker bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) dan levert het certificaat MGV u 27 accreditatiepunten op.

Data trainingsdagen

De driedaagse training Motiverende gespreksvoering vindt twee keer per jaar plaats: in het voorjaar en in het najaar. Trainingsdagen zijn van 10:00u tot 16:30u.

Motiverende gespreksvoering
Data 2023
Voorjaar Dinsdag 30 mei
Woensdag 31 mei
Dinsdag 27 juni
Najaar Donderdag 02 november
Vrijdag 03 november
Woensdag 29 november
Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld
Motiverende Gespreksvoering
Lesgeld
Totaal € 750,-
Videocollege cadeau

Wanneer u zich inschrijft voor de training Motiverende Gespreksvoering ontvangt u een psychologie videocollege t.w.v. € 55 cadeau. U kunt daarbij kiezen uit de thema’s Autisme, Borderline, Dementie, Dwang, Eetstoornissen, Gedragsproblemen bij jongeren, Gedragsverandering, Hechting en relaties, Narcisme, Positieve psychologie, Professioneel hulpverlenen, Suïcide, Ups & downs in gezinsrelaties en Zelfcompassie en zelfvertrouwen.

Omschrijving

Motiverende Gespreksvoering – Driedaagse training

Waarschijnlijk herkent u het wel: cliënten die moeilijk in beweging komen. Ze lijken gevangen te zitten in het proces van wel én niet willen veranderen. Voor hun geestelijke en/of lichamelijke gezondheid en hun privé en/of zakelijke relaties zou het goed zijn om hun gedrag te veranderen, toch gebeurt het niet. De voordelen van het nieuwe gedrag lijken niet op te wegen tegen de nadelen die hen tegenhouden om de stap écht te zetten.

Motiverende Gespreksvoering, ook wel Motivational Interviewing genoemd, kan u helpen bij het werken met dit soort cliënten. Motivatie gaat over de combinatie tussen:

 • Willen: bereid zijn om te veranderen
 • Kunnen: het vermogen om te veranderen
 • Klaar zijn: gereed zijn, dit is het juiste tijdstip om te veranderen

Motivatie van mensen voorspelt hoe groot de kans is dat iemand een bepaalde activiteit zal beginnen en afmaken. Als iemand gemotiveerd is vergroot de kans op daadwerkelijke actie.

Definitie

Motiverende Gespreksvoering is een cliënt- en doelgerichte communicatiestijl die de eigen motivatie van cliënten vergroot. Door het verkennen en verminderen van hun tegenstrijdige gevoelens (ambivalentie) over verandering, ontstaat er bij cliënten een groter commitment om verandering te realiseren.

Waarom Motiverende Gespreksvoering werkt?
 • Motiverende Gespreksvoering vermindert weerstand
 • Motiverende Gespreksvoering vergroot het belang van veranderen
 • Motiverende Gespreksvoering lokt verandertaal uit die in beweging zet

Inhoud

Wat komt aan bod tijdens de training Motiverende Gespreksvoering?
 • Wat is Motiverende Gespreksvoering
 • Vier processen tijdens een gesprek
 • Verschillende gesprekstechnieken, waaronder effectief reflecteren
 • Het ontlokken en versterken van verandertaal
 • Hoe werkt ambivalentie
 • Wat kunt u doen met weerstand

Het is een training met veel afwisseling waarbij filmpjes, theorie en oefeningen elkaar in een prettig tempo opvolgen. De training is opgebouwd uit twee aaneengesloten dagen en na een aantal weken een derde dag. Op deze manier kunt u in twee dagen Motiverende Gespreksvoering goed leren kennen en heeft u de tools in handen om de gespreksstijl direct toe te kunnen passen in uw gesprekken. Op de derde dag gaan we een verdiepingsslag maken, met datgene wat u inmiddels in praktijk heeft gebracht. Met elkaar reflecteren we op wat goed ging en kijken we naar wat beter kan en hoe, uiteraard aangevuld met extra oefeningen en theorie die de reeds opgedane ervaring versterken en borgen.

Na het volgen van de training:
 • Zijn uw gesprekstechnieken aangevuld
 • Weet u wat Motiverende Gespreksvoering is, hoe het werkt en hoe u het kunt toepassen
 • Weet u hoe motivatie werkt
 • Weet u hoe weerstand ontstaat en hoe u er effectief mee omgaat
 • Kunt u de ambivalentie van cliënten verhelderen en helpen oplossen
 • Kunt u verandertaal ontlokken en versterken
 • Kunt u cliënten helpen hun eigen motivatie te vinden

Trainer

Ervaren trainer

Gerard de Wit is al meer dan 15 jaar met bezieling en plezier als trainer en coach werkzaam binnen de Jeugdbescherming en Reclassering. Gerard is ooit begonnen als trainer van cliënten, eerst jongeren en later volwassenen, om vervolgens door te groeien tot trainer van collega’s in het vak.
Sinds 2007 is Gerard actief als trainer in Motiverende Gespreksvoering. In dat jaar is hij tijdens een internationale training opgeleid tot MINT trainer (MINT staat voor Motivational Interviewing International Trainers). Het gezelschap van deze trainers komt regelmatig bij elkaar om nieuwe inzichten uit onderzoek en ervaringen uit te wisselen. De groep is ontstaan vanuit de wens van de grondleggers om de gespreksstijl wereldwijd te verspreiden en met elkaar de werkende elementen binnen Motiverende Gespreksvoering kritisch te blijven onderzoeken. Zowel als het gaat om het gebruik binnen de professionele context van ‘hulpverlening’, als om de ondersteuning van professionals om de gespreksstijl eigen te maken.

Gerard de Wit

Gerard de Wit

Certificaat

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd ontvangt u het Psychodidact certificaat. Mocht u niet 100% aanwezig zijn dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren.

Onderstaand kunt u per beroepsorganisatie zien of een bewijs van deelname of certificaat is gevraagd voor het toekennen van studiepunten.

NFG

De driedaagse training Motiverende Gespreksvoering is erkend als na- en bijscholing door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Registerplein

Motiverende Gespreksvoering is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel hoeveel accreditatiepunten per categorie het certificaat MGV oplevert:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 36
Sociaal Juridisch dienstverleners 36
Aandachtsfunctionarissen 36
GGZ-Agogen 36
GHO 36
Maatschappelijk werk 36
Mantelzorgmakelaars 36
Psychodiagnostisch werkenden 36
Sociaal agogen 36
Sociaal werker 36

SKJ (geaccrediteerd t/m 31 oktober 2023)

Bent u geregistreerd als jeugdzorgwerker bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) dan levert het certificaat MGV u 27 accreditatiepunten op.

Data

Data trainingsdagen

De driedaagse training Motiverende gespreksvoering vindt twee keer per jaar plaats: in het voorjaar en in het najaar. Trainingsdagen zijn van 10:00u tot 16:30u.

Motiverende gespreksvoering
Data 2023
Voorjaar Dinsdag 30 mei
Woensdag 31 mei
Dinsdag 27 juni
Najaar Donderdag 02 november
Vrijdag 03 november
Woensdag 29 november

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Lesgeld
Motiverende Gespreksvoering
Lesgeld
Totaal € 750,-

Actie

Videocollege cadeau

Wanneer u zich inschrijft voor de training Motiverende Gespreksvoering ontvangt u een psychologie videocollege t.w.v. € 55 cadeau. U kunt daarbij kiezen uit de thema’s Autisme, Borderline, Dementie, Dwang, Eetstoornissen, Gedragsproblemen bij jongeren, Gedragsverandering, Hechting en relaties, Narcisme, Positieve psychologie, Professioneel hulpverlenen, Suïcide, Ups & downs in gezinsrelaties en Zelfcompassie en zelfvertrouwen.

“Gerard is een inspirerende trainer, die goed omgaat met wat zich voordoet. Hoge kwaliteit met een praktische focus.”

Michel Philippens

“Prima training! Super fijn dat er ook benoemd wordt dat je het niet allemaal opeens zou moeten kunnen. Dat stapje voor stapje het beste werkt.”

Edith Stoopendaal

“Veel geleerd. Veel praktische info die ik direct kan toepassen in de praktijk. Fijne, veilige groep waarin ik veilig kon oefenen.”

Quinta de Lamboy

“Gedegen en goed onderbouwd. Trainer Gerard heb ik ervaren als zeer prettig en flexibel in de opbouw van de trainingsdagen.”

Miki Tavasszy

“Door de verschillende trainingsvormen is mij heel duidelijk geworden hoe Motiverende gespreksvoering werkt. Heel inspirerend, dit werkt echt nog wel even door. ”

Marieke Snijders