Motiverende Gespreksvoering – Driedaagse training

Waarschijnlijk herkent u het wel: cliënten die moeilijk in beweging komen. Ze lijken gevangen te zitten in het proces van wel én niet willen veranderen. Voor hun geestelijke en/of lichamelijke gezondheid en hun privé en/of zakelijke relaties zou het goed zijn om hun gedrag te veranderen, toch gebeurt het niet. De voordelen van het nieuwe gedrag lijken niet op te wegen tegen de nadelen die hen tegenhouden om de stap écht te zetten.

Motiverende Gespreksvoering, ook wel Motivational Interviewing genoemd, kan u helpen bij het werken met dit soort cliënten. Motivatie gaat over de combinatie tussen:

 • Willen: bereid zijn om te veranderen
 • Kunnen: het vermogen om te veranderen
 • Klaar zijn: gereed zijn, dit is het juiste tijdstip om te veranderen

Motivatie van mensen voorspelt hoe groot de kans is dat iemand een bepaalde activiteit zal beginnen en afmaken. Als iemand gemotiveerd is vergroot de kans op daadwerkelijke actie.

Definitie

Motiverende Gespreksvoering (MGV) is een cliënt- en doelgerichte communicatiestijl die de eigen motivatie van cliënten vergroot. Door het verkennen en verminderen van hun tegenstrijdige gevoelens (ambivalentie) over verandering, ontstaat er bij cliënten een groter commitment om verandering te realiseren.

Waarom Motiverende Gespreksvoering werkt?
 • MGV vermindert weerstand
 • MGV vergroot het belang van veranderen
 • MGV lokt verandertaal uit die in beweging zet
Wat komt aan bod tijdens de training Motiverende Gespreksvoering?
 • Wat is motiverende gespreksvoering
 • Vier processen tijdens een gesprek
 • Verschillende gesprekstechnieken, waaronder effectief reflecteren
 • Het ontlokken en versterken van verandertaal
 • Hoe werkt ambivalentie
 • Wat kunt u doen met weerstand

Het is een training met veel afwisseling waarbij filmpjes, theorie en oefeningen elkaar in een prettig tempo opvolgen. De training is opgebouwd uit twee aaneengesloten dagen en na een aantal weken een derde dag. Op deze manier kunt u in twee dagen MGV goed leren kennen en heeft u de tools in handen om de gespreksstijl direct toe te kunnen passen in uw gesprekken. Op de derde dag gaan we een verdiepingsslag maken, met datgene wat u inmiddels in praktijk heeft gebracht. Met elkaar reflecteren we op wat goed ging en kijken we naar wat beter kan en hoe, uiteraard aangevuld met extra oefeningen en theorie die de reeds opgedane ervaring versterken en borgen.

Na het volgen van de training:
 • Zijn uw gesprekstechnieken aangevuld
 • Weet u wat MGV is, hoe het werkt en hoe u het kunt toepassen
 • Weet u hoe motivatie werkt
 • Weet u hoe weerstand ontstaat en hoe u er effectief mee omgaat
 • Kunt u de ambivalentie van cliënten verhelderen en helpen oplossen
 • Kunt u verandertaal ontlokken en versterken
 • Kunt u cliënten helpen hun eigen motivatie te vinden

Motiverende Gespreksvoering is uitstekend in te passen.

Maxi Lambermon

MGV is zeer inspirerend, onmisbaar als het gaat om hoe om te gaan met weerstand.

Monique

Er is een extra tool toegevoegd aan de kapstok van Psychodidact.

Hans Langius

Training vult heel mooi aan op Professioneel Hulpverlenen – de gespreksmethodiek.

Ivonne de Blij

Training past goed bij andere gesprekstechnieken. Het is uitgebreider, brutaler, ondeugender.

Marieli Bak

Ervaren trainer

Gerard de Wit is al meer dan 15 jaar met bezieling en plezier als trainer en coach werkzaam binnen de Jeugdbescherming en Reclassering. Gerard is ooit begonnen als trainer van cliënten, eerst jongeren en later volwassenen, om vervolgens door te groeien tot trainer van collega’s in het vak.
Sinds 2007 is Gerard actief als trainer in motiverende gespreksvoering. In dat jaar is hij tijdens een internationale training opgeleid tot MINT trainer (MINT staat voor Motivational Interviewing International Trainers). Het gezelschap van deze trainers komt regelmatig bij elkaar om nieuwe inzichten uit onderzoek en ervaringen uit te wisselen. De groep is ontstaan vanuit de wens van de grondleggers om de gespreksstijl wereldwijd te verspreiden en met elkaar de werkende elementen binnen motiverende gespreksvoering kritisch te blijven onderzoeken. Zowel als het gaat om het gebruik binnen de professionele context van ‘hulpverlening’, als om de ondersteuning van professionals om de gespreksstijl eigen te maken.

Gerard de Wit
Gerard de Wit
Erkend certificaat

Na afronding van de training Motiverende Gespreksvoering ontvangt u het Psychodidact certificaat. Dit certificaat is erkend door verschillende beroepsverenigingen in de psychosociale zorg:

NFG

De driedaagse training Motiverende Gespreksvoering is erkend als na- en bijscholing door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het volgen van deze training levert u 12 registerpunten op.


NVvPO

Bent u aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van PraktijkOndersteuners (NVvPO), dan levert de training Motiverende Gespreksvoering 12 accreditatiepunten op.


Registerplein

Motiverende Gespreksvoering is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel voor het aantal toegewezen accreditatiepunten per categorie:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Geaccrediteerde scholing GHO 1
Opleidingstraject Agogen 8,1
Opleidingstraject Cliëntondersteuners 36
Opleidingstraject GGZ-Agogen 8,1
Opleidingstraject Maatschappelijk werk 8,1
Opleidingstraject Sociaal Juridisch dienstverleners 36


SKJ

Bent u geregistreerd als jeugdzorgwerker bij Stichting Kwaliteisregister Jeugd (SKJ) dan levert de training Motiverende Gespreksvoering u 30 accreditatiepunten op.

Data trainingsdagen

De driedaagse training Motiverende Gespreksvoering vindt twee keer per jaar plaats: in het voorjaar en in het najaar. Trainingsdagen zijn van 10:00u tot 16:30u.

MGV
Data 2018
Voorjaar Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Dinsdag 15 mei
Najaar Donderdag 08 november
Vrijdag 09 november
Woensdag 28 november
Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld
Motiverende gespreksvoering
Lesgeld
Totaal € 499,-
Videocollege cadeau

Wanneer u zich inschrijft voor de training Motiverende gespreksvoering ontvangt u een psychologie videocollege t.w.v. € 49,50 cadeau. U kunt daarbij kiezen uit de thema’s Autisme, Borderline, Dementie, Gedragsproblemen bij jongeren, Narcisme, Positive psychologie, Professioneel hulpverlenen, Ups & downs in gezinsrelaties en Zelfcompassie en zelfvertrouwen.

Omschrijving

Motiverende Gespreksvoering – Driedaagse training

Waarschijnlijk herkent u het wel: cliënten die moeilijk in beweging komen. Ze lijken gevangen te zitten in het proces van wel én niet willen veranderen. Voor hun geestelijke en/of lichamelijke gezondheid en hun privé en/of zakelijke relaties zou het goed zijn om hun gedrag te veranderen, toch gebeurt het niet. De voordelen van het nieuwe gedrag lijken niet op te wegen tegen de nadelen die hen tegenhouden om de stap écht te zetten.

Motiverende Gespreksvoering, ook wel Motivational Interviewing genoemd, kan u helpen bij het werken met dit soort cliënten. Motivatie gaat over de combinatie tussen:

 • Willen: bereid zijn om te veranderen
 • Kunnen: het vermogen om te veranderen
 • Klaar zijn: gereed zijn, dit is het juiste tijdstip om te veranderen

Motivatie van mensen voorspelt hoe groot de kans is dat iemand een bepaalde activiteit zal beginnen en afmaken. Als iemand gemotiveerd is vergroot de kans op daadwerkelijke actie.

Definitie

Motiverende Gespreksvoering (MGV) is een cliënt- en doelgerichte communicatiestijl die de eigen motivatie van cliënten vergroot. Door het verkennen en verminderen van hun tegenstrijdige gevoelens (ambivalentie) over verandering, ontstaat er bij cliënten een groter commitment om verandering te realiseren.

Waarom Motiverende Gespreksvoering werkt?
 • MGV vermindert weerstand
 • MGV vergroot het belang van veranderen
 • MGV lokt verandertaal uit die in beweging zet

Inhoud

Wat komt aan bod tijdens de training Motiverende Gespreksvoering?
 • Wat is motiverende gespreksvoering
 • Vier processen tijdens een gesprek
 • Verschillende gesprekstechnieken, waaronder effectief reflecteren
 • Het ontlokken en versterken van verandertaal
 • Hoe werkt ambivalentie
 • Wat kunt u doen met weerstand

Het is een training met veel afwisseling waarbij filmpjes, theorie en oefeningen elkaar in een prettig tempo opvolgen. De training is opgebouwd uit twee aaneengesloten dagen en na een aantal weken een derde dag. Op deze manier kunt u in twee dagen MGV goed leren kennen en heeft u de tools in handen om de gespreksstijl direct toe te kunnen passen in uw gesprekken. Op de derde dag gaan we een verdiepingsslag maken, met datgene wat u inmiddels in praktijk heeft gebracht. Met elkaar reflecteren we op wat goed ging en kijken we naar wat beter kan en hoe, uiteraard aangevuld met extra oefeningen en theorie die de reeds opgedane ervaring versterken en borgen.

Na het volgen van de training:
 • Zijn uw gesprekstechnieken aangevuld
 • Weet u wat MGV is, hoe het werkt en hoe u het kunt toepassen
 • Weet u hoe motivatie werkt
 • Weet u hoe weerstand ontstaat en hoe u er effectief mee omgaat
 • Kunt u de ambivalentie van cliënten verhelderen en helpen oplossen
 • Kunt u verandertaal ontlokken en versterken
 • Kunt u cliënten helpen hun eigen motivatie te vinden

Motiverende Gespreksvoering is uitstekend in te passen.

Maxi Lambermon

MGV is zeer inspirerend, onmisbaar als het gaat om hoe om te gaan met weerstand.

Monique

Er is een extra tool toegevoegd aan de kapstok van Psychodidact.

Hans Langius

Training vult heel mooi aan op Professioneel Hulpverlenen – de gespreksmethodiek.

Ivonne de Blij

Training past goed bij andere gesprekstechnieken. Het is uitgebreider, brutaler, ondeugender.

Marieli Bak

Trainer

Ervaren trainer

Gerard de Wit is al meer dan 15 jaar met bezieling en plezier als trainer en coach werkzaam binnen de Jeugdbescherming en Reclassering. Gerard is ooit begonnen als trainer van cliënten, eerst jongeren en later volwassenen, om vervolgens door te groeien tot trainer van collega’s in het vak.
Sinds 2007 is Gerard actief als trainer in motiverende gespreksvoering. In dat jaar is hij tijdens een internationale training opgeleid tot MINT trainer (MINT staat voor Motivational Interviewing International Trainers). Het gezelschap van deze trainers komt regelmatig bij elkaar om nieuwe inzichten uit onderzoek en ervaringen uit te wisselen. De groep is ontstaan vanuit de wens van de grondleggers om de gespreksstijl wereldwijd te verspreiden en met elkaar de werkende elementen binnen motiverende gespreksvoering kritisch te blijven onderzoeken. Zowel als het gaat om het gebruik binnen de professionele context van ‘hulpverlening’, als om de ondersteuning van professionals om de gespreksstijl eigen te maken.

Gerard de Wit

Gerard de Wit

Certificaat

Erkend certificaat

Na afronding van de training Motiverende Gespreksvoering ontvangt u het Psychodidact certificaat. Dit certificaat is erkend door verschillende beroepsverenigingen in de psychosociale zorg:

NFG

De driedaagse training Motiverende Gespreksvoering is erkend als na- en bijscholing door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het volgen van deze training levert u 12 registerpunten op.

NVvPO

Bent u aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van PraktijkOndersteuners (NVvPO), dan levert de training Motiverende Gespreksvoering 12 accreditatiepunten op.

Registerplein

Motiverende Gespreksvoering is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel voor het aantal toegewezen accreditatiepunten per categorie:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Geaccrediteerde scholing GHO 1
Opleidingstraject Agogen 8,1
Opleidingstraject Cliëntondersteuners 36
Opleidingstraject GGZ-Agogen 8,1
Opleidingstraject Maatschappelijk werk 8,1
Opleidingstraject Sociaal Juridisch dienstverleners 36

SKJ

Bent u geregistreerd als jeugdzorgwerker bij Stichting Kwaliteisregister Jeugd (SKJ) dan levert de training Motiverende Gespreksvoering u 30 accreditatiepunten op.

Data

Data trainingsdagen

De driedaagse training Motiverende Gespreksvoering vindt twee keer per jaar plaats: in het voorjaar en in het najaar. Trainingsdagen zijn van 10:00u tot 16:30u.

MGV
Data 2018
Voorjaar Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Dinsdag 15 mei
Najaar Donderdag 08 november
Vrijdag 09 november
Woensdag 28 november

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Lesgeld
Motiverende gespreksvoering
Lesgeld
Totaal € 499,-

Actie

Videocollege cadeau

Wanneer u zich inschrijft voor de training Motiverende gespreksvoering ontvangt u een psychologie videocollege t.w.v. € 49,50 cadeau. U kunt daarbij kiezen uit de thema’s Autisme, Borderline, Dementie, Gedragsproblemen bij jongeren, Narcisme, Positive psychologie, Professioneel hulpverlenen, Ups & downs in gezinsrelaties en Zelfcompassie en zelfvertrouwen.