Algemene psychologie – het land van de psychologie

Om te weten waar u staat als psychosociaal therapeut, wat uw plekje is binnen de verschillende psychologische stromingen, brengen wij u graag op de hoogte van de andere richtingen in ‘het land der psychologie’. Hier maakt u kennis met de basisdisciplines van de psychologie. Wat zijn de overlappingen en wat zijn de verschillen tussen stressmanagement coaching, counseling, conflictbemiddeling en andere vormen van hulpverlening?

Deze avondmodule geeft een goede indruk van de verscheidenheid van onderwerpen die tegenwoordig binnen de psychologie aan de orde zijn. Ook laat deze module zien hoezeer theorie en praktijk in de psychologie met elkaar zijn verweven. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek dragen bij aan de oplossing van problemen van persoonlijke en maatschappelijke aard.

De vijf basisgebieden die aan bod komen
  • Methodenleer – studie naar de wijze waarop wetenschappelijke kennis wordt verworven.
  • Functieleer – studie naar mogelijkheden en functies van het menselijke lichaam.
  • Persoonlijkheidsleer – studie naar verschillen in persoonlijkheid tussen mensen.
  • Ontwikkelingsleer – studie naar veranderingen in het gedrag over de levensloop, van geboorte tot dood.
  • Gedragsleer – studie naar de wisselwerking tussen het individu en de omgeving.
Data trainingsavonden

De avondmodule Algemene psychologie bestaat uit 05 klassikale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden op dinsdag- en donderdagavonden gehouden van 18:30u tot 21:15u. Ook 04 online colleges en een online tentamen maken deel uit van deze module.

Algemene psychologie
Data 2020
Klassikaal Donderdag 23 januari
Dinsdag 17 maart
Dinsdag 07 april
Donderdag 14 mei
Dinsdag 09 juni
Online
Colleges
Donderdag 30 januari
Donderdag 13 februari
Donderdag 05 maart
Donderdag 26 maart
Tentamen Donderdag 25 juni
Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Algemene psychologie € 975,-

Inhoud

Algemene psychologie – het land van de psychologie

Om te weten waar u staat als psychosociaal therapeut, wat uw plekje is binnen de verschillende psychologische stromingen, brengen wij u graag op de hoogte van de andere richtingen in ‘het land der psychologie’. Hier maakt u kennis met de basisdisciplines van de psychologie. Wat zijn de overlappingen en wat zijn de verschillen tussen stressmanagement coaching, counseling, conflictbemiddeling en andere vormen van hulpverlening?

Deze avondmodule geeft een goede indruk van de verscheidenheid van onderwerpen die tegenwoordig binnen de psychologie aan de orde zijn. Ook laat deze module zien hoezeer theorie en praktijk in de psychologie met elkaar zijn verweven. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek dragen bij aan de oplossing van problemen van persoonlijke en maatschappelijke aard.

De vijf basisgebieden die aan bod komen
  • Methodenleer – studie naar de wijze waarop wetenschappelijke kennis wordt verworven.
  • Functieleer – studie naar mogelijkheden en functies van het menselijke lichaam.
  • Persoonlijkheidsleer – studie naar verschillen in persoonlijkheid tussen mensen.
  • Ontwikkelingsleer – studie naar veranderingen in het gedrag over de levensloop, van geboorte tot dood.
  • Gedragsleer – studie naar de wisselwerking tussen het individu en de omgeving.

Data

Data trainingsavonden

De avondmodule Algemene psychologie bestaat uit 05 klassikale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden op dinsdag- en donderdagavonden gehouden van 18:30u tot 21:15u. Ook 04 online colleges en een online tentamen maken deel uit van deze module.

Algemene psychologie
Data 2020
Klassikaal Donderdag 23 januari
Dinsdag 17 maart
Dinsdag 07 april
Donderdag 14 mei
Dinsdag 09 juni
Online
Colleges
Donderdag 30 januari
Donderdag 13 februari
Donderdag 05 maart
Donderdag 26 maart
Tentamen Donderdag 25 juni

Lesgeld

Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Algemene psychologie € 975,-