Denkstijlen 1 – het HOE van het denken

Een denkstijl is een manier van denken, voelen en doen. Hoe een cliënt denkt bepaalt wat haar opvalt en wat haar ontgaat: haar denkstijl zet, als het ware, filters voor wat ze in haar omgeving ziet en hoort. Haar denkstijl bepaalt haar filters en haar filters versterken haar denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat ze voelt. Die drie dingen samen (wat de cliënt denkt, wat ze waarneemt en wat ze voelt) bepalen op hun beurt hoe de cliënt in een gegeven situatie handelt. We gaan er daarbij van uit, dat iemand in verschillende situaties heel verschillend kan denken. Op het werk bijvoorbeeld, denkt iemand misschien heel anders dan wanneer hij met zijn hobby of kinderen bezig is.
Denkstijlen geven een antwoord op hoe het toch mogelijk is dat mensen die hetzelfde willen bereiken (hetzelfde doel hebben) en ook nog hetzelfde belangrijk vinden (dezelfde waarden hanteren) conflicten kunnen krijgen. We worden namelijk aangestuurd door onze verschillende denkstijlen.
Zo houdt de één zich bijvoorbeeld vooral bezig met de actie, terwijl een ander vooral nadenkt óver de actie. De één is gericht op het grote overzicht terwijl de ander zich vooral bezighoudt met details. De één ziet vooral wat er klopt, terwijl bij anderen vooral opvalt wat er niet klopt. Sommige mensen houden zich bezig met de essentie van informatie, terwijl anderen zich vooral richten op het mogelijke gebruik. Vraagt iemand goedkeuring aan een ander of gaat ie vooral uit van zijn eigen mening?
De verschillende denkstijlen kunnen elkaar versterken of juist afzwakken. Dus zegt één denkstijl nog niet zoveel, maar de combinatie van verschillende denkstijlen, de denkstijlenmix, legt een patroon bloot van iemands manier van denken, voelen en doen binnen een bepaalde situatie.

Wat komt aan bod?
 • Veertien verschillende sets van denkstijlen
 • De verbale en non-verbale uiting van iedere denkstijl (in het totaal 34)
 • Onverwachte combinaties
 • Activeringsvragen
Leerdoel

Het hoofddoel is, om aan de hand van taal, denkstijlen van cliënten die verantwoordelijk zijn voor interactie met anderen te leren begrijpen, herkennen en benoemen.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Weet u wat ieder van de 34 denkstijlen inhoudt en wat daarvan de invloed is op interactie met anderen.
 • Kunt u geactiveerde denkstijlen bij een cliënt herkennen
 • Bent u in staat om op basis van denkstijlen psycho-educatie te geven aan een cliënt
 • Bent u in staat om een cliënt uit te nodigen tot een eerste denkstijlverandering op basis van activeringsvragen
Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een toets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen toets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Psychosociaal therapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Denkstijlen 1 is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Data trainingsdagen

De dagmodule Denkstijlen 1 bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Denkstijlen 1
Data 2023
Dag 1 Woensdag 08 maart
Dag 2 Woensdag 15 maart
Dag 3 Woensdag 22 maart
Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Denkstijlen 1 € 750,-

Inhoud

Denkstijlen 1 – het HOE van het denken

Een denkstijl is een manier van denken, voelen en doen. Hoe een cliënt denkt bepaalt wat haar opvalt en wat haar ontgaat: haar denkstijl zet, als het ware, filters voor wat ze in haar omgeving ziet en hoort. Haar denkstijl bepaalt haar filters en haar filters versterken haar denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat ze voelt. Die drie dingen samen (wat de cliënt denkt, wat ze waarneemt en wat ze voelt) bepalen op hun beurt hoe de cliënt in een gegeven situatie handelt. We gaan er daarbij van uit, dat iemand in verschillende situaties heel verschillend kan denken. Op het werk bijvoorbeeld, denkt iemand misschien heel anders dan wanneer hij met zijn hobby of kinderen bezig is.
Denkstijlen geven een antwoord op hoe het toch mogelijk is dat mensen die hetzelfde willen bereiken (hetzelfde doel hebben) en ook nog hetzelfde belangrijk vinden (dezelfde waarden hanteren) conflicten kunnen krijgen. We worden namelijk aangestuurd door onze verschillende denkstijlen.
Zo houdt de één zich bijvoorbeeld vooral bezig met de actie, terwijl een ander vooral nadenkt óver de actie. De één is gericht op het grote overzicht terwijl de ander zich vooral bezighoudt met details. De één ziet vooral wat er klopt, terwijl bij anderen vooral opvalt wat er niet klopt. Sommige mensen houden zich bezig met de essentie van informatie, terwijl anderen zich vooral richten op het mogelijke gebruik. Vraagt iemand goedkeuring aan een ander of gaat ie vooral uit van zijn eigen mening?
De verschillende denkstijlen kunnen elkaar versterken of juist afzwakken. Dus zegt één denkstijl nog niet zoveel, maar de combinatie van verschillende denkstijlen, de denkstijlenmix, legt een patroon bloot van iemands manier van denken, voelen en doen binnen een bepaalde situatie.

Wat komt aan bod?
 • Veertien verschillende sets van denkstijlen
 • De verbale en non-verbale uiting van iedere denkstijl (in het totaal 34)
 • Onverwachte combinaties
 • Activeringsvragen
Leerdoel

Het hoofddoel is, om aan de hand van taal, denkstijlen van cliënten die verantwoordelijk zijn voor interactie met anderen te leren begrijpen, herkennen en benoemen.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Weet u wat ieder van de 34 denkstijlen inhoudt en wat daarvan de invloed is op interactie met anderen.
 • Kunt u geactiveerde denkstijlen bij een cliënt herkennen
 • Bent u in staat om op basis van denkstijlen psycho-educatie te geven aan een cliënt
 • Bent u in staat om een cliënt uit te nodigen tot een eerste denkstijlverandering op basis van activeringsvragen

Certificaat

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een toets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen toets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Psychosociaal therapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Denkstijlen 1 is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Data

Data trainingsdagen

De dagmodule Denkstijlen 1 bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Denkstijlen 1
Data 2023
Dag 1 Woensdag 08 maart
Dag 2 Woensdag 15 maart
Dag 3 Woensdag 22 maart

Lesgeld

Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Denkstijlen 1 € 750,-