Portfolio

Een portfolio is een dossier waarin u reflecteert op wat u weet en kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen.

Het portfolio wordt binnen de PROFESSIONAL opleiding gebruikt als instrument om individuele ontwikkeling (plus de eigen kijk daarop) zichtbaar te maken en niveau aan te tonen met betrekking tot 13 competenties.
Bij aanvang van uw studie ontvangt u een overzicht van competenties die gevraagd zijn voor het vak van Stressmanagement op HBO niveau. Bij iedere competentie horen verschillende indicatoren. Een indicator is een maatstaf. Het behaalde niveau op de verschillende indicatoren horend bij een competentie, geeft aan in hoeverre u over die competentie beschikt. Op vijf momenten tijdens uw studie evalueert u samen met uw mentor uw groei.
Waar u staat aan het einde van uw studie dient inzichtelijk te worden in uw afstudeerportfolio, dat wordt beoordeeld door een externe expert.

Begeleiding

Tijdens de opbouw van uw portfolio wordt u vijf keer persoonlijk begeleid door een van onze mentoren en krijgt u toegang tot videocolleges ter ondersteuning.

Inhoud

Portfolio

Een portfolio is een dossier waarin u reflecteert op wat u weet en kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen.

Het portfolio wordt binnen de PROFESSIONAL opleiding gebruikt als instrument om individuele ontwikkeling (plus de eigen kijk daarop) zichtbaar te maken en niveau aan te tonen met betrekking tot 13 competenties.
Bij aanvang van uw studie ontvangt u een overzicht van competenties die gevraagd zijn voor het vak van Stressmanagement op HBO niveau. Bij iedere competentie horen verschillende indicatoren. Een indicator is een maatstaf. Het behaalde niveau op de verschillende indicatoren horend bij een competentie, geeft aan in hoeverre u over die competentie beschikt. Op vijf momenten tijdens uw studie evalueert u samen met uw mentor uw groei.
Waar u staat aan het einde van uw studie dient inzichtelijk te worden in uw afstudeerportfolio, dat wordt beoordeeld door een externe expert.

Begeleiding

Begeleiding

Tijdens de opbouw van uw portfolio wordt u vijf keer persoonlijk begeleid door een van onze mentoren en krijgt u toegang tot videocolleges ter ondersteuning.