Onderzoek – Effectiviteit van psychosociale hulpverlening

In het laatste jaar van uw studie kunt u deelnemen aan de module Praktijkonderzoek. Tijdens deze module krijgt u inzicht in de manier waarop psychologen tot hun kennis komen over menselijk gedrag en ontwikkelt u basisvaardigheden om in de toekomst zelfstandig een onderzoek op te kunnen zetten.

De module bestaat uit drie onderdelen:

  • Online college – U maakt kennis met de belangrijkste stappen uit het onderzoeksproces: van aanleiding tot discussie.
  • Opzet – U verdiept zich in de wetenschappelijke studie die op dit moment wordt uitgevoerd naar de effectiviteit van psychosociale hulpverlening.
  • Opdracht – U gaat aan de slag met het formuleren van onderzoeksvragen, het operationaliseren van begrippen en fenomenen en het maken van een enquête.

Het onderzoek maakt deel uit van de afstudeerfase. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar info@psychodidact.nl. De leeropbrengst van dit onderzoek verwerkt u in uw afstudeerportfolio.

Studiekosten

Het praktijkonderzoek is onderdeel van de PROFESSIONAL opleiding en kan uitsluitend gevolgd worden door studenten die de complete PROFESSIONAL opleiding doorlopen. In dat geval worden voor het praktijkonderzoek en bijbehorend videocollege geen extra kosten in rekening gebracht.

Inhoud

Onderzoek – Effectiviteit van psychosociale hulpverlening

In het laatste jaar van uw studie kunt u deelnemen aan de module Praktijkonderzoek. Tijdens deze module krijgt u inzicht in de manier waarop psychologen tot hun kennis komen over menselijk gedrag en ontwikkelt u basisvaardigheden om in de toekomst zelfstandig een onderzoek op te kunnen zetten.

De module bestaat uit drie onderdelen:

  • Online college – U maakt kennis met de belangrijkste stappen uit het onderzoeksproces: van aanleiding tot discussie.
  • Opzet – U verdiept zich in de wetenschappelijke studie die op dit moment wordt uitgevoerd naar de effectiviteit van psychosociale hulpverlening.
  • Opdracht – U gaat aan de slag met het formuleren van onderzoeksvragen, het operationaliseren van begrippen en fenomenen en het maken van een enquête.

Het onderzoek maakt deel uit van de afstudeerfase. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar info@psychodidact.nl. De leeropbrengst van dit onderzoek verwerkt u in uw afstudeerportfolio.

Lesgeld

Studiekosten

Het praktijkonderzoek is onderdeel van de PROFESSIONAL opleiding en kan uitsluitend gevolgd worden door studenten die de complete PROFESSIONAL opleiding doorlopen. In dat geval worden voor het praktijkonderzoek en bijbehorend videocollege geen extra kosten in rekening gebracht.