Onderzoek – hoe bekend en bemind is de stressmanager in hulpverleningsland?

In het laatste jaar van uw studie levert u een rol als onderzoeker in een praktijkgericht onderzoek. U leert hoe u een praktijkgericht onderzoek opzet, hoe u een onderzoek uitvoert, hoe data worden verwerkt, resultaten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan. Hiertoe is één praktijkdag ingeregeld.

Het onderzoek bestaat uit vier fasen:

A. Enquête-uitvoeringsplan en afname enquête
U ontvangt een enquête-uitvoeringsplan. Volgens dit plan neemt u bij de doelgroep (in uw eigen omgeving) drie enquêtes af. De onderzoeksvragen en de enquêtevragen staan vast. Dit is van belang om een gemeenschappelijk databestand op te bouwen van een set dezelfde vragen.

B. Zelfstudie
Nadat u de drie enquêtes heeft afgenomen, ontplooit u zelfstandig de onderstaande activiteiten:

 • U zet gerelateerd aan de gegeven onderzoeksvragen een probleemstelling op papier
 • U ontwikkelt gerelateerd aan de probleemstelling een aanvullende onderzoeksvraag
 • U maakt enquêtevragen passend bij deze aanvullende onderzoeksvraag. Deze enquêtevragen worden dus niet afgenomen tijdens fase A. Het betreft een oefening voor het maken van een enquêtevragen. Tijdens de praktijkdag ontvangt u feedback op deze oefening.

C. Praktijkdag
Voorafgaand aan de praktijkdag heeft de begeleider uw data (uit fase A) ontvangen. Hij voert analyses uit op basis van de ontvangen data.

Tijdens de praktijkdag bespreekt u in groepjes de zelfstudie-oefening (uit fase B). U geeft elkaar feedback en krijgt feedback van de begeleider.

Daarna worden plenair de uitkomsten van de werkelijk afgenomen enquête (uit fase A) getoond en besproken. Ook worden:

 • De resultaten geïnterpreteerd
 • Antwoorden op probleemstelling en onderzoeksvragen geformuleerd
 • Kwesties geïdentificeerd
 • Gediscussieerd over mogelijke oplossingsrichtingen
 • Aanbevelingen geformuleerd

D. Reflectie
Het onderzoek maakt deel uit van de afstudeerfase. De leeropbrengst van dit onderzoek verwerkt u in uw afstudeerportfolio.

Data trainingsdag

De praktijkdag onderzoek vindt in het voorjaar plaats. De bijeenkomst wordt gehouden van 10:00u tot 16:00u.

Praktijkdag onderzoek
Data 2019
Voorjaar Dinsdag 26 mrt

U kunt zich opgeven voor deze praktijkdag door een e-mail te sturen naar info@psychodidact.nl. Als u deze dag wilt volgen dient u uiterlijk 6 weken voor aanvang het gevraagde materiaal aan te leveren (12 februari).

Studiekosten

Het praktijkonderzoek is onderdeel van de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut. Aan het praktijkonderzoek en de bijbehorende praktijkdag zijn geen kosten verbonden.

Inhoud

Onderzoek – hoe bekend en bemind is de stressmanager in hulpverleningsland?

In het laatste jaar van uw studie levert u een rol als onderzoeker in een praktijkgericht onderzoek. U leert hoe u een praktijkgericht onderzoek opzet, hoe u een onderzoek uitvoert, hoe data worden verwerkt, resultaten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan. Hiertoe is één praktijkdag ingeregeld.

Het onderzoek bestaat uit vier fasen:

A. Enquête-uitvoeringsplan en afname enquête
U ontvangt een enquête-uitvoeringsplan. Volgens dit plan neemt u bij de doelgroep (in uw eigen omgeving) drie enquêtes af. De onderzoeksvragen en de enquêtevragen staan vast. Dit is van belang om een gemeenschappelijk databestand op te bouwen van een set dezelfde vragen.

B. Zelfstudie
Nadat u de drie enquêtes heeft afgenomen, ontplooit u zelfstandig de onderstaande activiteiten:

 • U zet gerelateerd aan de gegeven onderzoeksvragen een probleemstelling op papier
 • U ontwikkelt gerelateerd aan de probleemstelling een aanvullende onderzoeksvraag
 • U maakt enquêtevragen passend bij deze aanvullende onderzoeksvraag. Deze enquêtevragen worden dus niet afgenomen tijdens fase A. Het betreft een oefening voor het maken van een enquêtevragen. Tijdens de praktijkdag ontvangt u feedback op deze oefening.

C. Praktijkdag
Voorafgaand aan de praktijkdag heeft de begeleider uw data (uit fase A) ontvangen. Hij voert analyses uit op basis van de ontvangen data.

Tijdens de praktijkdag bespreekt u in groepjes de zelfstudie-oefening (uit fase B). U geeft elkaar feedback en krijgt feedback van de begeleider.

Daarna worden plenair de uitkomsten van de werkelijk afgenomen enquête (uit fase A) getoond en besproken. Ook worden:

 • De resultaten geïnterpreteerd
 • Antwoorden op probleemstelling en onderzoeksvragen geformuleerd
 • Kwesties geïdentificeerd
 • Gediscussieerd over mogelijke oplossingsrichtingen
 • Aanbevelingen geformuleerd

D. Reflectie
Het onderzoek maakt deel uit van de afstudeerfase. De leeropbrengst van dit onderzoek verwerkt u in uw afstudeerportfolio.

Data

Data trainingsdag

De praktijkdag onderzoek vindt in het voorjaar plaats. De bijeenkomst wordt gehouden van 10:00u tot 16:00u.

Praktijkdag onderzoek
Data 2019
Voorjaar Dinsdag 26 mrt

U kunt zich opgeven voor deze praktijkdag door een e-mail te sturen naar info@psychodidact.nl. Als u deze dag wilt volgen dient u uiterlijk 6 weken voor aanvang het gevraagde materiaal aan te leveren (12 februari).

Lesgeld

Studiekosten

Het praktijkonderzoek is onderdeel van de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut. Aan het praktijkonderzoek en de bijbehorende praktijkdag zijn geen kosten verbonden.