Stage

Aan het einde van uw studie start uw stagetraject. Psychodidact biedt u daartoe verschillende mogelijkheden aan. Centraal staat het begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Dat kan in face to face vorm, telefonisch of per chat. De duur van de stage is minimaal een jaar waarbij rekening moet worden gehouden met een gemiddelde tijdsinvestering van vier tot zes uur per week. De stage kan dus plaatsvinden naast werk, gezin en andere sociale bezigheden. Ieder stageadres zal, voorafgaand aan de inhoudelijke werkzaamheden, vragen om een training te volgen voor de begeleiding van de specifieke doelgroep en werkzaamheden van dat adres.
De externe begeleiding wordt inhoudelijk ingevuld door het stageadres. De interne begeleiding bestaat uit een nulmeting, twee tussentijdse evaluatiemomenten en een eindevaluatie met beoordeling.
Alleen studenten die de complete opleiding volgen komen in aanmerking voor een stageplaats. Het stagetraject kan aanvangen wanneer alle modulen zijn afgerond en minimaal vier portfolio’s zijn ingeleverd.

Psychodidact behoudt zich het recht voor om tussentijds het stageformat te wijzigen.

Stageduur

Het stagetraject bedraagt minimaal een jaar, waarvan vier uur per week directe cliƫntencontacten betreffen en twee uur per week bijkomende werkzaamheden en opdrachten.

Inhoud

Stage

Aan het einde van uw studie start uw stagetraject. Psychodidact biedt u daartoe verschillende mogelijkheden aan. Centraal staat het begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Dat kan in face to face vorm, telefonisch of per chat. De duur van de stage is minimaal een jaar waarbij rekening moet worden gehouden met een gemiddelde tijdsinvestering van vier tot zes uur per week. De stage kan dus plaatsvinden naast werk, gezin en andere sociale bezigheden. Ieder stageadres zal, voorafgaand aan de inhoudelijke werkzaamheden, vragen om een training te volgen voor de begeleiding van de specifieke doelgroep en werkzaamheden van dat adres.
De externe begeleiding wordt inhoudelijk ingevuld door het stageadres. De interne begeleiding bestaat uit een nulmeting, twee tussentijdse evaluatiemomenten en een eindevaluatie met beoordeling.
Alleen studenten die de complete opleiding volgen komen in aanmerking voor een stageplaats. Het stagetraject kan aanvangen wanneer alle modulen zijn afgerond en minimaal vier portfolio’s zijn ingeleverd.

Psychodidact behoudt zich het recht voor om tussentijds het stageformat te wijzigen.

Stageduur

Stageduur

Het stagetraject bedraagt minimaal een jaar, waarvan vier uur per week directe cliƫntencontacten betreffen en twee uur per week bijkomende werkzaamheden en opdrachten.