Transacties – hoe actief zijn de Ouder, de Volwassene en het Kind in de cliënt en wat heeft dat voor effect?

Tijdens deze module wordt de Transactionele Analyse (TA) van Eric Berne uitgediept. Bij deze theorie wordt uitgegaan van drie verschillende ego-posities die in iedere cliënt op een bepaalde manier vertegenwoordigd zijn: Ouder, Volwassene en Kind. De volledig ontwikkelde ‘gezonde’ mens heeft alle drie deze ego-posities tot zijn beschikking en kan naar believen overschakelen. In het leven van alledag blijkt echter dat niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van schakelmogelijkheden, waardoor communicatie kan vastlopen en conflicten kunnen ontstaan. Voor een goed stressmanager is het van grote meerwaarde om inzicht te krijgen in deze processen en de cliënt inzicht te bieden in deze processen. Inzicht draagt bij aan veranderingsbereidheid waardoor interventies meer effect kunnen bewerkstelligen en de cliënt in staat is om verbeterde relaties met anderen aan te gaan.

Wat komt aan bod?
 • Structurele analyse
 • Functionele analyse
 • Levensposities
 • Levensscripts
 • Verschillende geboorten
 • Strokes
 • Psychologische spelen
 • Psychopathologie
 • Complementaire transacties
 • Kruistransacties
 • Soorten communicatie
Leerdoel

Het hoofddoel is om het gedrag van cliënten te begrijpen of plaatsen door inzicht te krijgen in de aansturende egoposities en de cliënt ditzelfde inzicht te verschaffen, op basis waarvan een passende interventie kan worden ingezet.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Begrijpt u het ontstaan van egoposities en weet wat de invloed daarvan is op het gedrag van cliënten
 • Herkent u in het gedrag van een cliënt de verschillende aansturende egoposities
 • Bent u in staat om op basis van de TA psycho-educatie te geven aan een cliënt
 • Bent u in staat om op basis van de TA te interveniëren en daarmee cliënten te begeleiden naar een functionele inzet van hun egoposities
Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een toets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen toets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Psychosociaal therapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Transacties is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Data trainingsdagen

De dagmodule Transacties bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Transacties
Data 2023
Dag 1 Maandag 11 september
Dag 2 Maandag 18 september
Dag 3 Maandag 25 september
Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Transacties € 750,-

Inhoud

Transacties – hoe actief zijn de Ouder, de Volwassene en het Kind in de cliënt en wat heeft dat voor effect?

Tijdens deze module wordt de Transactionele Analyse (TA) van Eric Berne uitgediept. Bij deze theorie wordt uitgegaan van drie verschillende ego-posities die in iedere cliënt op een bepaalde manier vertegenwoordigd zijn: Ouder, Volwassene en Kind. De volledig ontwikkelde ‘gezonde’ mens heeft alle drie deze ego-posities tot zijn beschikking en kan naar believen overschakelen. In het leven van alledag blijkt echter dat niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van schakelmogelijkheden, waardoor communicatie kan vastlopen en conflicten kunnen ontstaan. Voor een goed stressmanager is het van grote meerwaarde om inzicht te krijgen in deze processen en de cliënt inzicht te bieden in deze processen. Inzicht draagt bij aan veranderingsbereidheid waardoor interventies meer effect kunnen bewerkstelligen en de cliënt in staat is om verbeterde relaties met anderen aan te gaan.

Wat komt aan bod?
 • Structurele analyse
 • Functionele analyse
 • Levensposities
 • Levensscripts
 • Verschillende geboorten
 • Strokes
 • Psychologische spelen
 • Psychopathologie
 • Complementaire transacties
 • Kruistransacties
 • Soorten communicatie
Leerdoel

Het hoofddoel is om het gedrag van cliënten te begrijpen of plaatsen door inzicht te krijgen in de aansturende egoposities en de cliënt ditzelfde inzicht te verschaffen, op basis waarvan een passende interventie kan worden ingezet.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Begrijpt u het ontstaan van egoposities en weet wat de invloed daarvan is op het gedrag van cliënten
 • Herkent u in het gedrag van een cliënt de verschillende aansturende egoposities
 • Bent u in staat om op basis van de TA psycho-educatie te geven aan een cliënt
 • Bent u in staat om op basis van de TA te interveniëren en daarmee cliënten te begeleiden naar een functionele inzet van hun egoposities

Certificaat

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een toets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen toets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Psychosociaal therapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Transacties is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Data

Data trainingsdagen

De dagmodule Transacties bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Transacties
Data 2023
Dag 1 Maandag 11 september
Dag 2 Maandag 18 september
Dag 3 Maandag 25 september

Lesgeld

Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Transacties € 750,-