Stressmanagement – Vijfdaagse training

Ben jij diegene tegen wie mensen gemakkelijk hun verhaal vertellen of die het interessant vindt om met mensen te werken, de persoon die professioneel wil ontwikkelen of op zoek is naar persoonlijke groei? De vijfdaagse training Stressmanagement legt een fundament onder wat je al doet en geeft richting aan wat je wilt gaan doen.

De achterliggende gedachte
 • Het leven kent gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress), waarbij er een sterk verband bestaat tussen greeptekort en ongezonde stress;
 • Kennis en kunde geven greep en leiden tot toename van gezonde stress waarbij de kennis van psychologie (begrijpen, snappen, weten hoe) vooraf gaat aan het inzetten van tools (het in de hand krijgen, er iets mee kunnen);
 • Wetenschap (onderzochte kennis), filosofie (liefde voor de wijsheid) en empirie (ervaringsleer) liggen aan de basis van gedegen onderwijs en een effectief leerproces.
Wat kun je verwachten?

Je krijgt antwoord op vragen als: Waardoor doen mensen wat ze doen? Hoe zijn denken, voelen en doen met elkaar verbonden? Wat veroorzaakt energieverlies? Wat is het verschil tussen depressie en burn-out? Hoe optimaliseer ik communicatie?
Je leert tijdens deze stressmanagement dagen je eigen stress te managen en anderen te helpen om hetzelfde te doen. Hierdoor verlaagt draaglast en verhoogt draagkracht, neemt effectiviteit toe, kan beter worden omgegaan met tegenslag, kunnen waardevolle doelen worden bereikt en geluksmomenten worden ervaren.

Voor wie?

De training is bedoeld voor mensen die op basis van psychologie en communicatie hun begeleidende werkzaamheden willen veranderen, verdiepen of uitbreiden.

 • Als hulpverlener met cliënt
 • Als leerkracht met leerling of student
 • Als leidinggevende met medewerkers
 • Als collega’s onder elkaar
 • Als opvoeder met kind
 • Als mens op weg naar…
Vorm

Steeds wordt theorie aangeboden, aangevuld met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, waardoor de theorie gaat ‘leven’ en herkenbaar wordt. Er wordt van je gevraagd deze kennis toe te passen op jezelf aan de hand van methodieken en technieken die ook toepasbaar zijn bij de mensen met wie je (in de toekomst) werkt. We noemen dat ervaringsgericht leren.

Dag 1

Op deze eerste dag wordt het fundament gelegd van waaruit we gaan werken: de energiehuishouding. Je zou ook kunnen zeggen: het is de kapstok waaraan alle latere kennis en kunde kan worden opgehangen. Duidelijk wordt wat ten grondslag ligt aan stress, wat de verbanden zijn tussen stress en energie en de verschillen tussen overspannenheid, burn-out en depressie. Aan het einde van deze dag is helder welke aanpak helpend is in het dealen met stress.

Centraal staan:

 • Energiehuishouding en stress
 • Energetische verlies- en winstrekening
 • Waardencheck
 • Verleden, heden, toekomst
 • Distress en eustress
 • Stressoren
 • Subjectief welbevinden
 • Coping
 • Inspanning en overspanning
 • Burn-out versus depressie
Dag 2 en 3

Volgens de theorie van Rationele Emotieve Therapie (RET) heeft het denken grote invloed op het voelen en doen. Gevoelens en gedragingen komen dan ook niet als vanzelf uit de lucht vallen. We onderzoeken hoe gedachten ontstaan, hoe ze zijn gevormd tot overtuigingen, wat daarvan de effecten zijn en hoe we bevorderende gedachten kunnen creëren zonder een ‘positiviteitsgoeroe’ te worden.

De aftrap van dit proces ligt bij kennis over emoties. Met welke basisemoties zijn we geboren, welke boodschap ligt er in een emotie verborgen, wat staat ons te doen als een emotie zich aandient en wat is het grote verschil tussen emoties en gevoelens?

Hoe we ons gedragen wordt zichtbaar in ons gedragsrepertoire. Beperkingen in dat repertoire zorgen voor problemen. Iemand heeft dan geen passend gedragsmatig antwoord op de eisen die de buitenwereld stelt. Het klinkt zo simpel: in de uitbreiding van het gedragsrepertoire ligt de oplossing, maar dan komen de gedachten weer om de hoek kijken. Ontdek wat nodig is om tot een effectieve aanpak te komen.

Centraal staan:

 • Denken, voelen en doen
 • Opbouw van de beleving
 • Bestaansinrichting
 • Gedrags-, vermogens-, overtuigings- en procesrepertoire
 • Disfunctionele patronen
 • Emotioneel gezond versus psychopathologie
 • Model van Korzybski
 • Belemmerende en bevorderende overtuigingen
 • A-B-C model
 • Structuur van de overtuiging
 • Logische niveaus
 • Herkaderen
 • Functie van emoties
 • Verschil emoties en gevoelens
 • Gedrag, de output
Dag 4 en 5

Communiceren kun je leren, dat is het uitganspunt van deze twee trainingsdagen. Inzicht in eigen functionele en disfunctionele communicatiepatronen en bereidheid om een nieuwe basishouding aan te nemen gaan daaraan vooraf. De juiste methode en technieken helpen je een vaardige gespreksleider te worden.

Centraal staat:

 • Communicatie
 • Egoposities: Ouder, Volwassene en Kind (TA)
 • Dramadriehoek / Winnaarsdriehoek
 • Intentie en gedrag scheiden
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Empathie
 • Basishouding
 • Volgen en leiden
 • Actief luisteren – PSA
 • Do’s en don’ts in communicatie
Kim Besseling

Na afronding van haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), was Kim jarenlang actief in de geestelijke gezondheidszorg als teamcoördinator en senior verpleegkundig begeleider. Later specialiseerde zij zich tot therapeut in het psychosociale domein.

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen compleet hebt gevolgd ontvang je het Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde uren.

Onderstaand kun je per beroepsorganisatie zien of een bewijs van deelname of certificaat is gevraagd voor het toekennen van studiepunten.

NFG

De training Stressmanagement is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert voldoende registerpunten op om een jaar te zijn vrijgesteld van verdere na- en bijscholing. Het overleggen van een bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per dagdeel op.

Data trainingsdagen

De trainingsdagen Stressmanagement zijn van 10:00u tot 16:30u.

Stressmanagement
Data 2023
Voorjaar Maandag 16 januari
Maandag 23 januari
Maandag 30 januari
Maandag 06 februari
Maandag 13 februari
Midjaar Vrijdag 02 juni
Vrijdag 09 juni
Vrijdag 16 juni
Vrijdag 23 juni
Vrijdag 30 juni
Najaar Donderdag 14 september
Donderdag 21 september
Donderdag 28 september
Donderdag 05 oktober
Donderdag 12 oktober
Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Ontvang € 100,- korting

Bij betaling in één keer ontvangt u € 100,- korting op het lesgeld.

Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 1095,- € 995,-
Betaling in delen
Lesgeld
Aanbetaling € 395,-
2 maanden x € 350,- € 700,-
Totaal € 1095,-

Omschrijving

Stressmanagement – Vijfdaagse training

Ben jij diegene tegen wie mensen gemakkelijk hun verhaal vertellen of die het interessant vindt om met mensen te werken, de persoon die professioneel wil ontwikkelen of op zoek is naar persoonlijke groei? De vijfdaagse training Stressmanagement legt een fundament onder wat je al doet en geeft richting aan wat je wilt gaan doen.

De achterliggende gedachte
 • Het leven kent gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress), waarbij er een sterk verband bestaat tussen greeptekort en ongezonde stress;
 • Kennis en kunde geven greep en leiden tot toename van gezonde stress waarbij de kennis van psychologie (begrijpen, snappen, weten hoe) vooraf gaat aan het inzetten van tools (het in de hand krijgen, er iets mee kunnen);
 • Wetenschap (onderzochte kennis), filosofie (liefde voor de wijsheid) en empirie (ervaringsleer) liggen aan de basis van gedegen onderwijs en een effectief leerproces.
Wat kun je verwachten?

Je krijgt antwoord op vragen als: Waardoor doen mensen wat ze doen? Hoe zijn denken, voelen en doen met elkaar verbonden? Wat veroorzaakt energieverlies? Wat is het verschil tussen depressie en burn-out? Hoe optimaliseer ik communicatie?
Je leert tijdens deze stressmanagement dagen je eigen stress te managen en anderen te helpen om hetzelfde te doen. Hierdoor verlaagt draaglast en verhoogt draagkracht, neemt effectiviteit toe, kan beter worden omgegaan met tegenslag, kunnen waardevolle doelen worden bereikt en geluksmomenten worden ervaren.

Voor wie?

De training is bedoeld voor mensen die op basis van psychologie en communicatie hun begeleidende werkzaamheden willen veranderen, verdiepen of uitbreiden.

 • Als hulpverlener met cliënt
 • Als leerkracht met leerling of student
 • Als leidinggevende met medewerkers
 • Als collega’s onder elkaar
 • Als opvoeder met kind
 • Als mens op weg naar…
Vorm

Steeds wordt theorie aangeboden, aangevuld met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, waardoor de theorie gaat ‘leven’ en herkenbaar wordt. Er wordt van je gevraagd deze kennis toe te passen op jezelf aan de hand van methodieken en technieken die ook toepasbaar zijn bij de mensen met wie je (in de toekomst) werkt. We noemen dat ervaringsgericht leren.

Inhoud

Dag 1

Op deze eerste dag wordt het fundament gelegd van waaruit we gaan werken: de energiehuishouding. Je zou ook kunnen zeggen: het is de kapstok waaraan alle latere kennis en kunde kan worden opgehangen. Duidelijk wordt wat ten grondslag ligt aan stress, wat de verbanden zijn tussen stress en energie en de verschillen tussen overspannenheid, burn-out en depressie. Aan het einde van deze dag is helder welke aanpak helpend is in het dealen met stress.

Centraal staan:

 • Energiehuishouding en stress
 • Energetische verlies- en winstrekening
 • Waardencheck
 • Verleden, heden, toekomst
 • Distress en eustress
 • Stressoren
 • Subjectief welbevinden
 • Coping
 • Inspanning en overspanning
 • Burn-out versus depressie
Dag 2 en 3

Volgens de theorie van Rationele Emotieve Therapie (RET) heeft het denken grote invloed op het voelen en doen. Gevoelens en gedragingen komen dan ook niet als vanzelf uit de lucht vallen. We onderzoeken hoe gedachten ontstaan, hoe ze zijn gevormd tot overtuigingen, wat daarvan de effecten zijn en hoe we bevorderende gedachten kunnen creëren zonder een ‘positiviteitsgoeroe’ te worden.

De aftrap van dit proces ligt bij kennis over emoties. Met welke basisemoties zijn we geboren, welke boodschap ligt er in een emotie verborgen, wat staat ons te doen als een emotie zich aandient en wat is het grote verschil tussen emoties en gevoelens?

Hoe we ons gedragen wordt zichtbaar in ons gedragsrepertoire. Beperkingen in dat repertoire zorgen voor problemen. Iemand heeft dan geen passend gedragsmatig antwoord op de eisen die de buitenwereld stelt. Het klinkt zo simpel: in de uitbreiding van het gedragsrepertoire ligt de oplossing, maar dan komen de gedachten weer om de hoek kijken. Ontdek wat nodig is om tot een effectieve aanpak te komen.

Centraal staan:

 • Denken, voelen en doen
 • Opbouw van de beleving
 • Bestaansinrichting
 • Gedrags-, vermogens-, overtuigings- en procesrepertoire
 • Disfunctionele patronen
 • Emotioneel gezond versus psychopathologie
 • Model van Korzybski
 • Belemmerende en bevorderende overtuigingen
 • A-B-C model
 • Structuur van de overtuiging
 • Logische niveaus
 • Herkaderen
 • Functie van emoties
 • Verschil emoties en gevoelens
 • Gedrag, de output
Dag 4 en 5

Communiceren kun je leren, dat is het uitganspunt van deze twee trainingsdagen. Inzicht in eigen functionele en disfunctionele communicatiepatronen en bereidheid om een nieuwe basishouding aan te nemen gaan daaraan vooraf. De juiste methode en technieken helpen je een vaardige gespreksleider te worden.

Centraal staat:

 • Communicatie
 • Egoposities: Ouder, Volwassene en Kind (TA)
 • Dramadriehoek / Winnaarsdriehoek
 • Intentie en gedrag scheiden
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Empathie
 • Basishouding
 • Volgen en leiden
 • Actief luisteren – PSA
 • Do’s en don’ts in communicatie

Trainer

Kim Besseling

Na afronding van haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), was Kim jarenlang actief in de geestelijke gezondheidszorg als teamcoördinator en senior verpleegkundig begeleider. Later specialiseerde zij zich tot therapeut in het psychosociale domein.

Certificaat

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als je alle trainingsdagen compleet hebt gevolgd ontvang je het Psychodidact certificaat. Mocht je niet 100% aanwezig zijn dan ontvang je een bewijs van deelname voor de gevolgde uren.

Onderstaand kun je per beroepsorganisatie zien of een bewijs van deelname of certificaat is gevraagd voor het toekennen van studiepunten.

NFG

De training Stressmanagement is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert voldoende registerpunten op om een jaar te zijn vrijgesteld van verdere na- en bijscholing. Het overleggen van een bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per dagdeel op.

Data

Data trainingsdagen

De trainingsdagen Stressmanagement zijn van 10:00u tot 16:30u.

Stressmanagement
Data 2023
Voorjaar Maandag 16 januari
Maandag 23 januari
Maandag 30 januari
Maandag 06 februari
Maandag 13 februari
Midjaar Vrijdag 02 juni
Vrijdag 09 juni
Vrijdag 16 juni
Vrijdag 23 juni
Vrijdag 30 juni
Najaar Donderdag 14 september
Donderdag 21 september
Donderdag 28 september
Donderdag 05 oktober
Donderdag 12 oktober

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Ontvang € 100,- korting

Bij betaling in één keer ontvangt u € 100,- korting op het lesgeld.

Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 1095,- € 995,-
Betaling in delen
Lesgeld
Aanbetaling € 395,-
2 maanden x € 350,- € 700,-
Totaal € 1095,-