Driedaagse training Systeemtherapie – een lastig kind of een veeleisende omgeving?

Het welbevinden en functioneren van een kind wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin het kind verkeert. Kwetsbaarheden en moeilijke gedragingen van het kind zijn vaak te verklaren in de context van relaties. Werken met kinderen betekent dus ook werken met het systeem rondom kinderen (opvoeders, leerkrachten en belangrijke anderen).

In deze training nemen we het systeem van het kind als uitgangspunt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. We combineren daarmee het beste van twee werelden: de ontwikkelingspsychologie en de systeemtheorie.

Wat komt aan bod tijdens de training Systeemtherapie?
 • De ontwikkelingsfasen
 • Het zelfbeeld
 • Contextuele benadering
 • Een goedwerkend systeem en de valkuilen
 • Een systeemanalyse
 • Wat te doen en te laten in communicatie
Wat is het doel van de training Systeemtherapie?

Kennis van zowel ontwikkelingspsychologie (ontwikkelingsfasen en zelfbeeld) als systeemtheorie (contextueel werken, de essentie van een systeemanalyse en de rol van de eigen persoon) en vaardigheden met betrekking tot communiceren rond kinderen.

Literatuur voor tentamen

Er zit systeem in…! – Steven Pont.

Steven Pont

Steven Pont studeerde in 1992 af als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002 als systeemtherapeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) bij. De (ontwikkelings)psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft, en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt, zijn de twee invalshoeken die steeds weer het uitgangspunt vormen in Stevens werk.
Steven staat bekend om zijn smakelijke manier van vertellen en is daarom een graag geziene gast in tv-shows. Een flinke dosis infotainment met sprekende en rake praktijkvoorbeelden kun je dan ook zeker van hem verwachten.

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een meerkeuzetoets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen meerkeuzetoets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Kindertherapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Systeemtherapie is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Registerplein

Systeemtherapie is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel hoeveel accreditatiepunten per categorie het certificaat Systeemtherapie oplevert:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 52
GGZ-Agogen 52
GHO 52
Maatschappelijk werk 52
Mantelzorgmakelaars 52
Psychodiagnostisch werkenden 52
Sociaal agogen 52
Sociaal werker 52
SKJ (geaccrediteerd t/m 31 maart 2026)

Bent u geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) dan levert het certificaat Systeemtherapie u 18 accreditatiepunten op.

Data trainingsdagen

De driedaagse training Systeemtherapie vindt één keer per jaar plaats. Bijeenkomsten zijn van 10:00u tot 16:30u.

Systeemtherapie
Data 2023
Dag 1 Maandag 12 juni
Dag 2 Maandag 19 juni
Dag 3 Maandag 26 juni
Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Systeemtherapie
Lesgeld
Totaal € 750,-

Omschrijving

Driedaagse training Systeemtherapie – een lastig kind of een veeleisende omgeving?

Het welbevinden en functioneren van een kind wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin het kind verkeert. Kwetsbaarheden en moeilijke gedragingen van het kind zijn vaak te verklaren in de context van relaties. Werken met kinderen betekent dus ook werken met het systeem rondom kinderen (opvoeders, leerkrachten en belangrijke anderen).

In deze training nemen we het systeem van het kind als uitgangspunt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. We combineren daarmee het beste van twee werelden: de ontwikkelingspsychologie en de systeemtheorie.

Inhoud

Wat komt aan bod tijdens de training Systeemtherapie?
 • De ontwikkelingsfasen
 • Het zelfbeeld
 • Contextuele benadering
 • Een goedwerkend systeem en de valkuilen
 • Een systeemanalyse
 • Wat te doen en te laten in communicatie
Wat is het doel van de training Systeemtherapie?

Kennis van zowel ontwikkelingspsychologie (ontwikkelingsfasen en zelfbeeld) als systeemtheorie (contextueel werken, de essentie van een systeemanalyse en de rol van de eigen persoon) en vaardigheden met betrekking tot communiceren rond kinderen.

Literatuur voor tentamen

Er zit systeem in…! – Steven Pont.

Trainer

Steven Pont

Steven Pont studeerde in 1992 af als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002 als systeemtherapeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) bij. De (ontwikkelings)psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft, en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt, zijn de twee invalshoeken die steeds weer het uitgangspunt vormen in Stevens werk.
Steven staat bekend om zijn smakelijke manier van vertellen en is daarom een graag geziene gast in tv-shows. Een flinke dosis infotainment met sprekende en rake praktijkvoorbeelden kun je dan ook zeker van hem verwachten.

Steven Pont

Steven Pont

Certificaat

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een meerkeuzetoets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen meerkeuzetoets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Kindertherapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Systeemtherapie is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Registerplein

Systeemtherapie is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel hoeveel accreditatiepunten per categorie het certificaat Systeemtherapie oplevert:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 52
GGZ-Agogen 52
GHO 52
Maatschappelijk werk 52
Mantelzorgmakelaars 52
Psychodiagnostisch werkenden 52
Sociaal agogen 52
Sociaal werker 52
SKJ (geaccrediteerd t/m 31 maart 2026)

Bent u geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) dan levert het certificaat Systeemtherapie u 18 accreditatiepunten op.

Data

Data trainingsdagen

De driedaagse training Systeemtherapie vindt één keer per jaar plaats. Bijeenkomsten zijn van 10:00u tot 16:30u.

Systeemtherapie
Data 2023
Dag 1 Maandag 12 juni
Dag 2 Maandag 19 juni
Dag 3 Maandag 26 juni

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Systeemtherapie
Lesgeld
Totaal € 750,-

“Steven Pont heeft een prettige manier van kennisoverdracht. Humoristisch met duidelijke voorbeelden. Fijne manier van lesgeven met veel ruimte voor vragen.”

Lize van Veen

“De module heeft me zicht gegeven op de kracht van het systeem en dat je idealiter het systeem bij elke behandeling zou moeten betrekken.”

Christina Karenovics

“Deze training heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan. De inhoud, de manier van lesgeven, de oefeningen en ruimte voor inbreng van studenten. ”

Anouk Profet

“Steven brengt de theorie bevlogen en met passie en veel kennis over. ”

Brigitta v.d. Berg

“Deze training heeft mijn kennis verder verdiept en een andere manier van kijken geleerd. Goede opbouw en heldere uitleg met voorbeelden.”

Karin van Hirtum