Thuisstudie sociale psychologie

Mensen leven in meervoud, niet in enkelvoud! Waar u ook bent, u staat in direct of indirect contact met andere mensen. Op uw werk, binnen uw gezin, tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen en zelfs wanneer u alleen een wandeling maakt, wordt uw denken, voelen en doen beïnvloed door anderen. Tegelijkertijd beïnvloedt ú de gedachten, gevoelens en gedragingen van andere mensen, zelfs al bent u niet fysiek in hun aanwezigheid. Dit bijzondere proces van wederzijdse beïnvloeding wordt uitgebreid bestudeerd tijdens de thuisstudie Sociale psychologie.

Voor wie is deze thuisstudie bedoeld?

Deze inzichtelijke en toepasbare thuisstudie Sociale Psychologie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over menselijke interacties. U kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, ordehandhavers, inrichtingswerkers, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, personeelsfunctionarissen, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, verplegers, fysiotherapeuten, alternatief genezers, artsen etc., kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens, de psyche en wederzijdse beïnvloeding.

Wat leert u tijdens de thuisstudie Sociale psychologie?

Omdat we mensen niet kunnen isoleren uit het sociale leven zouden we kunnen zeggen dat sociale psychologie dé psychologie is die het leven verklaart. De relaties tussen mensen staan centraal. Duidelijk zal worden wie wie beïnvloedt en wat daar de effecten van zijn. U zult dan ook veel antwoorden krijgen op vragen over het sociale samenzijn:

 • Hoe zelf is een zelfbeeld?
 • Hoe neemt u waar?
 • Aan wie of wat worden successen en mislukkingen toegeschreven?
 • Wat is de kracht van non-verbale communicatie?
 • Wat gebeurt er als een hechtingsproces niet goed is verlopen?
 • Uit welke onderdelen bestaat liefde?
 • Hoe werkt ons geheugen?
 • Leidt logisch denken altijd tot oplossingen?
 • Hoe komt u tot beslissingen?
 • Houding en gedrag, wat is de link?
 • Hoe leidt taal tot communicatie?
 • Wat is de kracht van motiverende communicatie?
 • Hoe ontstaat groepsdynamiek?
 • Wat is de charme van een multiculturele samenleving en wat zijn de gevaren?
 • Wat is het effect van verkeerde informatie?
 • Aanpassen aan de norm, is dat slim?

Het resultaat van het volgen van deze studie zal verder gaan dan inzicht in de oorzaak van uw denken, voelen en doen in contact met anderen. Naast deze verklarende functie zal er ook een proces begeleidende functie belicht worden. Door middel van voorbeelden worden linken gelegd naar de praktijk: hoe kunt u deze kennis gebruiken voor uzelf en de mensen waarmee u verbonden bent?

Wat komt aan bod tijdens de thuisstudie Sociale psychologie?

Een greep uit de grote verzameling sociaal psychologische fenomenen die aan bod komen:

 • Sociale vergelijkingstheorie
 • Valse consensuseffect
 • Zelfverificatie
 • Sociale perceptie
 • Stereotype
 • Attributietheorie
 • Affiliatie
 • Affectieve aantrekkingskracht
 • Heuristiek
 • Attitude
 • Cognitieve dissonantie
 • Neuro-linguïstische wisselwerking
 • Ostracisme
 • Sociale facilitatie en Social loafing
 • Primaire en secundaire socialisatie
 • Sociale categorisatie
 • Deviant gedrag
 • Conformeren

Om helder te maken hoe sociaal psychologische theorieën ontstaan krijgt u twee extra lessen bij deze cursus. Daarin kunt u ontdekken hoe sociaal psychologen onderzoek doen. U krijgt een kijkje in het onderzoek ‘Feeling blue’ dat gaat over de invloed van kleuren op de menselijke geest. Daarnaast leest u alle ins en outs over het onderzoek ‘Jij bent net zoals ik’, dat gaat over de effecten van imitatie of spiegelen.

Deskundige begeleiding

Tijdens uw studie wordt u bijgestaan door sociaal psycholoog Rut de Ruijter. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van een les, voorzien van eventuele vragen, naar uw begeleider versturen. Deze kijkt uw opgaven na, voorziet u van uitleg en geeft een passende beoordeling.

Rut de Ruijter
Inclusief online college

Bij deze thuisstudie is een online college inbegrepen. Tijdens het college, dat bestaat uit 10 videolessen, wordt dieper ingegaan op de belangrijkste thema’s uit de lesstof van de sociale psychologie. Het college is op ieder gewenst moment te volgen. Eén druk op de knop en de les gaat beginnen. Oefeningen, extra beeldmateriaal en controlevragen maken dat op een speelse manier wordt gewerkt met de lesstof.

Tentamen

De thuisstudie kunt u afronden met een online tentamen. Zodra u er klaar voor bent kunt u contact opnemen met Psychodidact om het tentamen open te stellen. Er worden voor dit tentamen geen extra kosten in rekening gebracht.

Erkend certificaat

U ontvangt het officieel erkende studiecertificaat van Psychodidact als u uw huiswerkopgaven en tentamen met goed gevolg heeft afgelegd.

SNRO

De thuisstudie Sociale psychologie is HBO-conform geaccrediteerd door Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO).

NFG

De thuisstudie Sociale psychologie is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het volgen van deze thuisstudie levert u voldoende punten op om een jaar vrijgesteld te zijn van verdere na- en bijscholing.

Registerplein

De thuisstudie Sociale psychologie is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel voor het aantal toegewezen accreditatiepunten per categorie:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 155
Sociaal juridisch dienstverleners 155
Aandachtsfunctionarissen 155
GGZ-Agogen 155
GHO 155
Maatschappelijk werk 155
Sociaal Agogen 155
Sociaal Werker 155
Mantelzorgmakelaars 155
Psychodiagnostisch werkenden 155
Studieduur

Voor het volgen van de thuisstudie Sociale psychologie staat een gemiddelde studieduur van 6 tot 9 maanden. Daarbij kunt u per week rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 tot 6 uur. Studeert u in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Maar u mag er ook voor kiezen om de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Ontvang nu 10% korting op het lesgeld. De kosten zijn inclusief studiemateriaal, huiswerkbegeleiding, online college en tentamen.

Sociale psychologie
Lesgeld
Totaal € 550,- € 495,-

Omschrijving

Thuisstudie sociale psychologie

Mensen leven in meervoud, niet in enkelvoud! Waar u ook bent, u staat in direct of indirect contact met andere mensen. Op uw werk, binnen uw gezin, tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen en zelfs wanneer u alleen een wandeling maakt, wordt uw denken, voelen en doen beïnvloed door anderen. Tegelijkertijd beïnvloedt ú de gedachten, gevoelens en gedragingen van andere mensen, zelfs al bent u niet fysiek in hun aanwezigheid. Dit bijzondere proces van wederzijdse beïnvloeding wordt uitgebreid bestudeerd tijdens de thuisstudie Sociale psychologie.

Voor wie is deze thuisstudie bedoeld?

Deze inzichtelijke en toepasbare thuisstudie Sociale Psychologie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over menselijke interacties. U kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, ordehandhavers, inrichtingswerkers, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, personeelsfunctionarissen, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, verplegers, fysiotherapeuten, alternatief genezers, artsen etc., kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens, de psyche en wederzijdse beïnvloeding.

Inhoud

Wat leert u tijdens de thuisstudie Sociale psychologie?

Omdat we mensen niet kunnen isoleren uit het sociale leven zouden we kunnen zeggen dat sociale psychologie dé psychologie is die het leven verklaart. De relaties tussen mensen staan centraal. Duidelijk zal worden wie wie beïnvloedt en wat daar de effecten van zijn. U zult dan ook veel antwoorden krijgen op vragen over het sociale samenzijn:

 • Hoe zelf is een zelfbeeld?
 • Hoe neemt u waar?
 • Aan wie of wat worden successen en mislukkingen toegeschreven?
 • Wat is de kracht van non-verbale communicatie?
 • Wat gebeurt er als een hechtingsproces niet goed is verlopen?
 • Uit welke onderdelen bestaat liefde?
 • Hoe werkt ons geheugen?
 • Leidt logisch denken altijd tot oplossingen?
 • Hoe komt u tot beslissingen?
 • Houding en gedrag, wat is de link?
 • Hoe leidt taal tot communicatie?
 • Wat is de kracht van motiverende communicatie?
 • Hoe ontstaat groepsdynamiek?
 • Wat is de charme van een multiculturele samenleving en wat zijn de gevaren?
 • Wat is het effect van verkeerde informatie?
 • Aanpassen aan de norm, is dat slim?

Het resultaat van het volgen van deze studie zal verder gaan dan inzicht in de oorzaak van uw denken, voelen en doen in contact met anderen. Naast deze verklarende functie zal er ook een proces begeleidende functie belicht worden. Door middel van voorbeelden worden linken gelegd naar de praktijk: hoe kunt u deze kennis gebruiken voor uzelf en de mensen waarmee u verbonden bent?

Wat komt aan bod tijdens de thuisstudie Sociale psychologie?

Een greep uit de grote verzameling sociaal psychologische fenomenen die aan bod komen:

 • Sociale vergelijkingstheorie
 • Valse consensuseffect
 • Zelfverificatie
 • Sociale perceptie
 • Stereotype
 • Attributietheorie
 • Affiliatie
 • Affectieve aantrekkingskracht
 • Heuristiek
 • Attitude
 • Cognitieve dissonantie
 • Neuro-linguïstische wisselwerking
 • Ostracisme
 • Sociale facilitatie en Social loafing
 • Primaire en secundaire socialisatie
 • Sociale categorisatie
 • Deviant gedrag
 • Conformeren

Om helder te maken hoe sociaal psychologische theorieën ontstaan krijgt u twee extra lessen bij deze cursus. Daarin kunt u ontdekken hoe sociaal psychologen onderzoek doen. U krijgt een kijkje in het onderzoek ‘Feeling blue’ dat gaat over de invloed van kleuren op de menselijke geest. Daarnaast leest u alle ins en outs over het onderzoek ‘Jij bent net zoals ik’, dat gaat over de effecten van imitatie of spiegelen.

Begeleiding

Deskundige begeleiding

Tijdens uw studie wordt u bijgestaan door sociaal psycholoog Rut de Ruijter. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van een les, voorzien van eventuele vragen, naar uw begeleider versturen. Deze kijkt uw opgaven na, voorziet u van uitleg en geeft een passende beoordeling.

Rut de Ruijter

Online college

Inclusief online college

Bij deze thuisstudie is een online college inbegrepen. Tijdens het college, dat bestaat uit 10 videolessen, wordt dieper ingegaan op de belangrijkste thema’s uit de lesstof van de sociale psychologie. Het college is op ieder gewenst moment te volgen. Eén druk op de knop en de les gaat beginnen. Oefeningen, extra beeldmateriaal en controlevragen maken dat op een speelse manier wordt gewerkt met de lesstof.

Toetsing

Tentamen

De thuisstudie kunt u afronden met een online tentamen. Zodra u er klaar voor bent kunt u contact opnemen met Psychodidact om het tentamen open te stellen. Er worden voor dit tentamen geen extra kosten in rekening gebracht.

Certificaat

Erkend certificaat

U ontvangt het officieel erkende studiecertificaat van Psychodidact als u uw huiswerkopgaven en tentamen met goed gevolg heeft afgelegd.

SNRO

De thuisstudie Sociale psychologie is HBO-conform geaccrediteerd door Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO).

NFG

De thuisstudie Sociale psychologie is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het volgen van deze thuisstudie levert u voldoende punten op om een jaar vrijgesteld te zijn van verdere na- en bijscholing.

Registerplein

De thuisstudie Sociale psychologie is geaccrediteerd door Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Kijk in onderstaande tabel voor het aantal toegewezen accreditatiepunten per categorie:

Registerplein Categorie
Accreditatie-punten
Cliëntondersteuners 155
Sociaal juridisch dienstverleners 155
Aandachtsfunctionarissen 155
GGZ-Agogen 155
GHO 155
Maatschappelijk werk 155
Sociaal Agogen 155
Sociaal Werker 155
Mantelzorgmakelaars 155
Psychodiagnostisch werkenden 155

Studieduur

Studieduur

Voor het volgen van de thuisstudie Sociale psychologie staat een gemiddelde studieduur van 6 tot 9 maanden. Daarbij kunt u per week rekenen op een gemiddelde studietijd van 4 tot 6 uur. Studeert u in een hoger tempo, dan verkort dit vanzelfsprekend de studieduur. Maar u mag er ook voor kiezen om de studieduur te verlengen tot maximaal drie jaar. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Lesgeld

Lesgeld

Ontvang nu 10% korting op het lesgeld. De kosten zijn inclusief studiemateriaal, huiswerkbegeleiding, online college en tentamen.

Sociale psychologie
Lesgeld
Totaal € 550,- € 495,-