Gespreksmethodiek – cliënten begeleiden naar gedragsverandering

In deze avondmodule leert u de gespreksmethodiek die ten grondslag ligt aan coaching, counseling en conflictbemiddeling. U leert hier gesprekken te voeren met een cliënt volgens de gesprekstechnieken die gebaseerd zijn op het drie fasen model van Gerard Egan, grondlegger van counseling in Amerika. Daar, in de tijd en door de ontwikkeling, steeds weer andere eisen worden gesteld aan zowel de therapeut als de cliënt, hebben we zijn drie fasen model uitgebreid met een onderverdeling binnen de verschillende fasen. Dit ter verduidelijking, verbreding en verdieping van zijn werk.

Fase 1A:
Effectief luisteren naar het verhaal van de cliënt met de bijbehorende gesprekstechnieken, waardoor de hulpvraag duidelijk wordt. Centraal staat het werken aan een vertrouwensrelatie.

Fase 1B:
Door het tonen van diepere en diepste reflectie, uitdagen en confronteren komen tot het vaststellen van het probleem áchter de hulpvraag, het belemmerende patroon van de cliënt dat leidt tot problemen. Centraal staat de werkrelatie.

Fase 2:
Het stellen van nieuwe doelen. Centraal staat het focussen op het gewenste gevoel van uw cliënt.

Fase 3A:
Het bedenken van strategieën en het maken van een actieplan. Centraal staat een systematische aanpak.

Fase 3B:
Het overgaan tot daadwerkelijke actie. Centraal staat het begeleiden van uw cliënt.

Deze structuur helpt bij het leiden van een effectief gesprek zonder invloed uit te oefenen op de inhoud.

De module Gepreksmethodiek bestaat uit klassikale bijeenkomsten en online colleges. Daarnaast wordt er in groepsverband geoefend.

Wat komt aan bod tijdens de avondmodule Gespreksmethodiek?
 • De basishouding
 • Het verhaal
 • Het patroon
 • Volgen en leiden
 • Empathie
 • Analyse
 • Technieken
Data trainingsavonden

De avondmodule Gespreksmethodiek bestaat uit klassikale bijeenkomsten en online colleges. De bijeenkomsten worden zowel op dinsdagavond als op donderdagavond gehouden van 18:30u tot 21:15u. Wanneer u zich inschrijft voor de PROFESSIONAL opleiding kunt u uw voorkeur aangeven voor een plaats in de dinsdaggroep óf een plaats in de donderdaggroep.

Gespreksmethodiek
Data 2019
Klassikaal
Dinsdaggroep
12 maart
09 april
14 mei
18 juni
03 september
17 september
Klassikaal
Donderdaggroep
14 maart
11 april
16 mei
20 juni
05 september
19 september
Online
Colleges
Starten vanaf
januari
Tentamen 03 oktober
Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Gespreksmethodiek € 1750,-

Inhoud

Gespreksmethodiek – cliënten begeleiden naar gedragsverandering

In deze avondmodule leert u de gespreksmethodiek die ten grondslag ligt aan coaching, counseling en conflictbemiddeling. U leert hier gesprekken te voeren met een cliënt volgens de gesprekstechnieken die gebaseerd zijn op het drie fasen model van Gerard Egan, grondlegger van counseling in Amerika. Daar, in de tijd en door de ontwikkeling, steeds weer andere eisen worden gesteld aan zowel de therapeut als de cliënt, hebben we zijn drie fasen model uitgebreid met een onderverdeling binnen de verschillende fasen. Dit ter verduidelijking, verbreding en verdieping van zijn werk.

Fase 1A:
Effectief luisteren naar het verhaal van de cliënt met de bijbehorende gesprekstechnieken, waardoor de hulpvraag duidelijk wordt. Centraal staat het werken aan een vertrouwensrelatie.

Fase 1B:
Door het tonen van diepere en diepste reflectie, uitdagen en confronteren komen tot het vaststellen van het probleem áchter de hulpvraag, het belemmerende patroon van de cliënt dat leidt tot problemen. Centraal staat de werkrelatie.

Fase 2:
Het stellen van nieuwe doelen. Centraal staat het focussen op het gewenste gevoel van uw cliënt.

Fase 3A:
Het bedenken van strategieën en het maken van een actieplan. Centraal staat een systematische aanpak.

Fase 3B:
Het overgaan tot daadwerkelijke actie. Centraal staat het begeleiden van uw cliënt.

Deze structuur helpt bij het leiden van een effectief gesprek zonder invloed uit te oefenen op de inhoud.

De module Gepreksmethodiek bestaat uit klassikale bijeenkomsten en online colleges. Daarnaast wordt er in groepsverband geoefend.

Wat komt aan bod tijdens de avondmodule Gespreksmethodiek?
 • De basishouding
 • Het verhaal
 • Het patroon
 • Volgen en leiden
 • Empathie
 • Analyse
 • Technieken

Data

Data trainingsavonden

De avondmodule Gespreksmethodiek bestaat uit klassikale bijeenkomsten en online colleges. De bijeenkomsten worden zowel op dinsdagavond als op donderdagavond gehouden van 18:30u tot 21:15u. Wanneer u zich inschrijft voor de PROFESSIONAL opleiding kunt u uw voorkeur aangeven voor een plaats in de dinsdaggroep óf een plaats in de donderdaggroep.

Gespreksmethodiek
Data 2019
Klassikaal
Dinsdaggroep
12 maart
09 april
14 mei
18 juni
03 september
17 september
Klassikaal
Donderdaggroep
14 maart
11 april
16 mei
20 juni
05 september
19 september
Online
Colleges
Starten vanaf
januari
Tentamen 03 oktober

Lesgeld

Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Gespreksmethodiek € 1750,-