Portfolio

Een portfolio is een dossier waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Op vijf momenten tijdens uw studie evalueert u samen met uw mentor uw portfolio. In het portfolio geeft u aan in hoeverre u over de competenties voor professioneel Stressmanager beschikt. U onderbouwt dit met overzichten, materialen (bewijzen) en beschouwingen. Ook vermeldt u hoe u de competenties verder wilt gaan ontwikkelen. Het portfolio wordt dan ook gezien als een instrument om individuele ontwikkeling (plus de eigen kijk daarop) zichtbaar te maken en niveau aan te tonen.

Bij aanvang van uw studie ontvangt u het overzicht van competenties die gevraagd zijn voor het vak van Stressmanagement op HBO niveau. Bij iedere competentie horen verschillende indicatoren. Een indicator is een maatstaf. Wanneer u voldoet aan de verschillende indicatoren horend bij een competentie, geeft dat aan dat u over die competentie beschikt.

Begeleiding

Tijdens de opbouw van uw portfolio wordt u persoonlijk begeleid door een van onze mentoren en krijgt u toegang tot videocolleges ter ondersteuning.

Inhoud

Portfolio

Een portfolio is een dossier waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Op vijf momenten tijdens uw studie evalueert u samen met uw mentor uw portfolio. In het portfolio geeft u aan in hoeverre u over de competenties voor professioneel Stressmanager beschikt. U onderbouwt dit met overzichten, materialen (bewijzen) en beschouwingen. Ook vermeldt u hoe u de competenties verder wilt gaan ontwikkelen. Het portfolio wordt dan ook gezien als een instrument om individuele ontwikkeling (plus de eigen kijk daarop) zichtbaar te maken en niveau aan te tonen.

Bij aanvang van uw studie ontvangt u het overzicht van competenties die gevraagd zijn voor het vak van Stressmanagement op HBO niveau. Bij iedere competentie horen verschillende indicatoren. Een indicator is een maatstaf. Wanneer u voldoet aan de verschillende indicatoren horend bij een competentie, geeft dat aan dat u over die competentie beschikt.

Begeleiding

Begeleiding

Tijdens de opbouw van uw portfolio wordt u persoonlijk begeleid door een van onze mentoren en krijgt u toegang tot videocolleges ter ondersteuning.