Verlies en rouw bij kinderen

Om kinderen in rouw ondersteuning te kunnen bieden is het van groot belang om de juiste psycho-educatie te geven aan belangrijke figuren in de nabijheid van het kind of de jongere. Deze personen zult u wellicht vaker in uw praktijk tegenkomen dan het kind of de jongere zelf. Mocht u het kind of de jongere toch treffen in uw spreekkamer dan is spelen de manier om te praten. In deze module wordt daartoe een nieuwe methodiek ingezet.

Gedachtegoed van Prof. dr. Manu Keirse

De dagmodulen uit de afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut zijn ontwikkeld volgens het gedachtegoed van Prof. dr. Manu Keirse. Keirse is klinisch psycholoog en doctor in de medische wetenschappen. Hij werkte onder andere als directeur patiëntenbegeleiding bij de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en bij het regionaal ziekenhuis in Leuven.

Keirse geldt als absolute autoriteit op het gebied van verlies en rouw in Nederland en België. Door zijn doctoraalstudie werd hij expert in patiëntenbegeleiding, rouw en palliatieve zorg. Verder is hij auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet en door zijn 50 jaar aan ervaring een graag geziene spreker op verschillende podia.

In nauwe samenwerking met Keirse zijn de dagmodulen rondom het thema verlies en rouw vormgegeven.

Prof. dr. Manu Keirse
Wat komt aan bod tijdens deze dagmodule?

Wat betekent verlies voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën? Hoe brengt u die kennis over aan belangrijke anderen in de omgeving van het kind? Hoe brengt u een verliesboodschap aan een kind of een jongere en hoe betrekt u hen in het verlies? Leer werken met de memory tool voor gemis: Wat hoort bij…?

 • Dag 1:
  • Voorwaarden voor het omgaan met verdriet van kinderen
  • De wereld van het kind
  • Spelen is praten
  • Participeren
  • 10 verschillen tussen kinderen en volwassenen
  • 5 leeftijdscategorieën
  • Wanneer wordt rouw pathologisch
  • De sleutels in contact
 • Dag 2
  • Mini Midi Maxi
  • ‘Wat hoort bij…’: begeleidingsmethode ontwikkeld door Psychodidact
  • Speluitleg
  • Psycho-educatie geven
  • Toepassen ‘Wat hoort bij…’
 • Dag 3
  • Zelf aan het werk: analyseren rouwtaken kinderen
  • Zelf aan het werk: presentatie ideeën
  • ‘Wat hoort bij…’ vrije versie
Wat is het doel van deze dagmodule?

Zicht krijgen op en begeleiden van rouwprocessen bij kinderen en jongeren.

Trainer

Anouk Seegers volgde de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL en de SNRO POST HBO opleiding Stressmanagement CCC SENIOR. In 2013 startte zij haar eigen praktijk in psychosociale hulpverlening. Door de jaren heen nam verlies en rouw zowel in de privésituatie als in het werkveld een steeds belangrijkere plaats in. Voor de opzet van de trainingen verlies en rouw ging zij persoonlijk in de leer bij Prof. dr. Manu Keirse.

Anouk Seegers
Anouk Seegers
Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een toets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen toets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Verlies en rouw bij kinderen is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Data trainingsdagen

De dagmodule Verlies en rouw bij volwassenen bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Verlies en rouw bij kinderen
Data 2023
Dag 1 Vrijdag 29 september
Dag 2 Vrijdag 06 oktober
Dag 3 Vrijdag 13 oktober
Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de opleiding PROFESSIONAL Verlies- en rouwtherapeut per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Verlies en rouw bij kinderen € 750,-

Omschrijving

Verlies en rouw bij kinderen

Om kinderen in rouw ondersteuning te kunnen bieden is het van groot belang om de juiste psycho-educatie te geven aan belangrijke figuren in de nabijheid van het kind of de jongere. Deze personen zult u wellicht vaker in uw praktijk tegenkomen dan het kind of de jongere zelf. Mocht u het kind of de jongere toch treffen in uw spreekkamer dan is spelen de manier om te praten. In deze module wordt daartoe een nieuwe methodiek ingezet.

Gedachtegoed van Prof. dr. Manu Keirse

De dagmodulen uit de afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut zijn ontwikkeld volgens het gedachtegoed van Prof. dr. Manu Keirse. Keirse is klinisch psycholoog en doctor in de medische wetenschappen. Hij werkte onder andere als directeur patiëntenbegeleiding bij de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en bij het regionaal ziekenhuis in Leuven.

Keirse geldt als absolute autoriteit op het gebied van verlies en rouw in Nederland en België. Door zijn doctoraalstudie werd hij expert in patiëntenbegeleiding, rouw en palliatieve zorg. Verder is hij auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet en door zijn 50 jaar aan ervaring een graag geziene spreker op verschillende podia.

In nauwe samenwerking met Keirse zijn de dagmodulen rondom het thema verlies en rouw vormgegeven.

Prof. dr. Manu Keirse

Inhoud

Wat komt aan bod tijdens deze dagmodule?

Wat betekent verlies voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën? Hoe brengt u die kennis over aan belangrijke anderen in de omgeving van het kind? Hoe brengt u een verliesboodschap aan een kind of een jongere en hoe betrekt u hen in het verlies? Leer werken met de memory tool voor gemis: Wat hoort bij…?

 • Dag 1:
  • Voorwaarden voor het omgaan met verdriet van kinderen
  • De wereld van het kind
  • Spelen is praten
  • Participeren
  • 10 verschillen tussen kinderen en volwassenen
  • 5 leeftijdscategorieën
  • Wanneer wordt rouw pathologisch
  • De sleutels in contact
 • Dag 2
  • Mini Midi Maxi
  • ‘Wat hoort bij…’: begeleidingsmethode ontwikkeld door Psychodidact
  • Speluitleg
  • Psycho-educatie geven
  • Toepassen ‘Wat hoort bij…’
 • Dag 3
  • Zelf aan het werk: analyseren rouwtaken kinderen
  • Zelf aan het werk: presentatie ideeën
  • ‘Wat hoort bij…’ vrije versie
Wat is het doel van deze dagmodule?

Zicht krijgen op en begeleiden van rouwprocessen bij kinderen en jongeren.

Trainer

Trainer

Anouk Seegers volgde de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL en de SNRO POST HBO opleiding Stressmanagement CCC SENIOR. In 2013 startte zij haar eigen praktijk in psychosociale hulpverlening. Door de jaren heen nam verlies en rouw zowel in de privésituatie als in het werkveld een steeds belangrijkere plaats in. Voor de opzet van de trainingen verlies en rouw ging zij persoonlijk in de leer bij Prof. dr. Manu Keirse.

Anouk Seegers
Anouk Seegers

Certificaat

Erkend certificaat

De training heeft een 100% aanwezigheidsnorm. Als u alle trainingsdagen compleet heeft gevolgd kunt u de module afronden met een toets (minimale score 5,5) om in aanmerking te komen voor het Psychodidact certificaat.

Mocht u niet 100% aanwezig zijn of geen toets maken dan ontvangt u een bewijs van deelname voor de gevolgde uren. Met dit bewijs van deelname komt u ook in aanmerking voor NFG registerpunten.

Studenten die de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL – afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut volgen dienen deze module met de toets af te sluiten.

NFG

De training Overtuigingen is erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Het certificaat levert u in totaal 12 registerpunten op. Het bewijs van deelname levert u 2 registerpunten per gevolgd dagdeel op.

Data

Data trainingsdagen

De dagmodule Verlies en rouw bij volwassenen bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Verlies en rouw bij kinderen
Data 2023
Dag 1 Vrijdag 29 september
Dag 2 Vrijdag 06 oktober
Dag 3 Vrijdag 13 oktober

Lesgeld

Studiekosten

Wanneer u ervoor kiest de opleiding PROFESSIONAL Verlies- en rouwtherapeut per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Verlies en rouw bij kinderen € 750,-